En omfattende belysning af sociale medier, vurdering af deres indflydelse på værdier og adfærd, og hvordan de med vinding kan anvendes i undervisningen. Stoffet fremstilles med tæt reference til relevante undersøgelser og repræsenterer dermed en slags milepæl for, hvor langt vi er nået med brugen af sociale medier i skole og fritid.

Socialiteten gennemgås indledningsvist, det vil sige hvordan vi er sociale gennem sociale medier. Hvornår drejer det sig om svage og stærke relationer, om interessegruppe og om venskaber?

Man kan sige, at medierne har udvidet menneskets kommunikationsevne og i nogen grad erstattet handlinger, der tidligere fandt sted ansigt til ansigt. Det betyder også en tilpasning af aktører og organisationers adfærd. Samtidigt gør mennesker brugen af sociale medier uforudsigelig. For læreren går diskussionen på, hvordan de sociale medier inddrages, så man rent faktisk bliver klogere af at bruge dem.

I Danmark benytter 96% af de 15-29-årige internettet dagligt. Det er en europæisk rekord. 75% af danske unge har sociale profiler, tallet er 59% i resten af Europa. Det skyldes i høj grad danske forældres liberale tilgang til børnenes mediebrug.

Uundgåeligt kommer forfatterne ind på kunsten at skelne mellem offentlig og privat information, begreber hvor unge og voksne måske ikke altid skelner, når de opdaterer. Samtidigt udfordres Habermas’ opdeling i den private sfære, den borgerlige offentlighed og den offentlige myndighedssfære, fordi man nu kan være i flere sfærer samtidigt.

For læreren kræver det stor fagfaglighed at anvende de sociale medier i skolen, og didaktikken skal først skabes. Samtidigt skal der gøres op med pædagogiske rutiner bygget op om lærebøger, hvorfor det kræver mod og viden fra lærerens side. Ydermere står vi snart overfor et Web 3.0 – en form for semantisk web der forstår data, så bliver det muligt at tale med køleskabet og få mailprogrammet til at sørge for aftensmaden.

På baggrund af OECDs kompetencebegreb: interaktiv brug af redskaber, interaktion med andre i heterogene grupper, selvstændig handlen er der forslag til, hvordan læring kan finde sted med inddragelse af de medier, som børnene bruger i fritiden og dermed bidrage til at omsætte den uformelle læring til regulære kompetencer. Der er ligeledes eksempler på brug af intranet, ligesom etik og ansvarlighed diskuteres.

Lotte Nyboe og Anette Grønning

Professionsserien

152 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 03.03.2015