SOLO betyder the Structure of Observed Learning Outcomes. Det er en model for læring, et sprog som elever og lærere kan bruge til at tale om læring, og en af de ting SOLO kan er angiveligt at give eleven lyst til at lære. I forordet beskriver professor John Hattie, University of Melbourne, hvordan man kommer fra Blooms taksonomi over undervisningsmål til SOLO-taksonomien der især beskæftiger sig med elevens læringsniveau.

Med Pam Hooks udlægning af SOLO får eleverne retning og formål på læringen, og fejl, tvivl og uvidenhed gøres til en ressource i klasselokalet. Når først angsten for at begå fejl er minimeret, medfører det øget tillid blandt eleverne og hermed øget interesse for at lære. Generelt findes der flere nutidige pædagogiske modeller der har til formål at fjerne angsten for at begå fejl. På dansk er ligeledes udgivet Hanne Warming & Michael Christensens Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge, der behandler tillid som et grundlæggende begreb i læring og social interaktion.

SOLO arbejder med fem niveauer af læring fra det præstrukturelle, det vil sige spredt information uden sammenhæng til det højeste niveau, det udvidede abstrakte, hvor eleven kan forbinde til andre begreber, generalisere, forudsige og evaluere. De fem niveauer illustreres med håndtegn, så eleven selv kan oplyse, hvor på skalaen, han/hun befinder sig.

Det er modellens tese og intention, at elevens opgaveløsning vil udvikle sig med progressionen i læringen. SOLO-taksonomien kan desuden bruges til at differentiere læringsmålene, så alle elever udfordres.

Metoden byder på forskellige redskaber, og bogen indeholder forslag til, hvordan man kan arbejde med SOLO i klassen. Teoretisk virker modellen lidt tung at implementere, men begejstrede lærere på Youtube fortæller, at den gør det lettere at være lærer.

SOLO virker meget fornuftigt, og kan måske bidrag til, at eleverne ikke falder fra på grund af frygten for at fejle, ligesom den vil kunne give overblik over læringsmålene og udvide mulighederne for differentiering. Hvordan man så gennemfører undervisningsdifferentiering må man diskutere med Per Fibæk Laursen.

Pam Hook

Forord af John Hattie

Oversat af Simon Hastrup

128 sider

Dafolo

Udgivet: April 2016