Kategori: Sundhed og medicin

Tilknytningsteorien i aktion

De centrale begreber uddybes og illustreres af relevante og letforståelige case-eksempler. Metoden tilbyder ikke blot et quick-fix af en hurtig måde at blive symptomfri på, men vil gerne tage fat om ondets rod og give klienterne en ny erfaring af at kunne navigere på nye måder, når umiddelbare emotionelle reaktioner giver anledning til ubevidste strategier, der spænder ben for en positiv udvikling.

Læs mere

Nyeste opslag