Tag: Faglitteratur

Sagsbehandler på rette kurs

Grundpillerne i det sociale arbejde er individets værdighed, social retfærdighed, professionel integritet og medmenneskeligt ansvar. Det kan være en udfordring at fastholde disse værdier i en hverdag med mange modstridende krav, og her anbefaler forfatteren empowerment som en tilgang der kan støtte både sagsbehandler og borger.

Read More

Sømandskoner i Marstal

Medsejlende hustruer har andre opgaver på moderne skibe såsom at styre film- og bogklub og arrangere sociale begivenheder, men sejltiden er ikke helt så spændende længere på grund af de meget korte laste- og lossetider, der ikke giver lang tid i havnene.

Read More

Nyeste opslag