Den kendte (nogle gange forkætrede) kostskole på Sydsjælland, Herlufsholm, var nok kommet til at hedde Birgittesholm, hvis den var stiftet i vore dage med ligestilling (næsten) mellem mand og kvinde. Men nu blev den altså grundlagt i 1500-tallet. Derfor fik skolen navn efter admiral Herluf Trolle og ikke efter hans hustru, Birgitte Gøye.

Herluf Trolle døde i 1565, inden skolen var kommet rigtig i gang, men Birgitte var en begavet kvinde og i stand til at handle. Og skolen kom til at blomstre med hende som den første forstander for det, hun kaldte for adlens frie skole.

Birgitte Gøye (1511-1574) har endelig fået sin biografi, hvilket var på tide og ganske fortjent. Den er skrevet af dr. phil. Grethe Jacobsen. Hun har i over 40 år forsket i kvinders historie i middelalder og reformationstiden.

Grethe Jacobsen har dykket dybt i kilderne, og det er der kommet en overmåde flot beretning ud af. En beretning, der på mange måder giver et levende billede af livet blandt adel, deres familieforhold, deres forbundenhed, deres godser, arveregler, retsforhold,  gårdbytter og meget andet.

Birgitte Gøye blev født i en større børneflok  i en rig adelsfamilie. Faderen var rigsråd Mogens Gøye,  der var  tidligt tilhænger af  Luthers kritik/reformation af den katolske tro.

Birgitte Gøye fik en passende opdragelse og lærdom som en adelsfrøken skulle have dengang. Som 14-årig i 1525 blev hun trolovet med Jesper Daa. Det bekom ikke den unge frøken vel. Hun nægtede ganske enkelt at ægte fyren. I 1540 blev trolovelsen ophævet – efter en lang og opslidende proces.

Fire år efter ægtede hun Herluf Trolle – og gjorde det af egen vilje  og kærlighed. Parret kom til at besidde flere  godser, som de havde i len fra kongen.

Birgitte Gøye var lensmand på en række af dem med talrige bøndergårde under sig og  beskrives som en forstandig administrator af rigdommene. Og retfærdig. Arme den forvalter, der snød “hendes” bønder.

Birgitte Gøye døde barnløs, men var livet igennem omgivet af adelsdøtre, som forgudede hende. Flere af dem var så godt opdraget, at de blev hofdamer hos dronningen.

Ved begravelsen lød det fra præsten: “Da fru Birgitte Gøye døde, sørgede alle over, at de havde mistet en så tro hjælpsom, velvillig og ud over alle måder from ven, som ville gavne alle og skade ingen.”

Bogen om Birgitte Gøye er smukt illustreret i farver med portrætter og billeder af skulpturer og gravmæler.

Birgitte Gøye

En biografi

Forfatter Grethe Jacobsen

248 sider, ill.

Udkom april 2023

Gads Forlag

Anmelder Bjarne Gregersen

 

Anmeldelser findes også på

historie-online

Kulturkapellet