Vibeke Marx kombinerede socialrealisme og dansk historie på forbilledlig vis i sin seneste trilogi. I forfatterens nye roman ”Klapsejler” tages vi endnu engang en tur med i tidsmaskinen. Læseren inviteres denne gang med til Den gule by på Statshospitalet Nykøbing Sjælland. En del læsere husker nok især Vibeke Marx for romanen ”Skygger fra Sprogø” fra 2007, i hvilken hun også satte ord på livet i statens varetægt. Vibeke Marx har gennem tiden yndet at minde os om sundheds- og socialhistoriens dystre sider i fortællinger om mennesker, der kommer i klemme. 

I ”Klapsejler” tager Bine Ukrudt sig af kvinder, der kommer i klemme i forbindelse med uønsket graviditet. Bine er sammen med sin sjuft af en mand, Orla, flyttet til Lammefjorden. Orla er daglejer, mens Bine slider i det på markerne. Samtidig har hun en nebengesjæft med at udføre illegale aborter på køkkenbordet, som den griske Orla som oftest forsyner hende med kunder til. 

Handlingen udspiller sig i førkrigsårene, under og efter besættelsen. En dag afleverer Orla en ung pige, Sigrid, til Bine med besked om at pigen skal have fordrevet et foster og tillige skal blive nogle dage, indtil hun er frisk igen. Sigrid er sendt bort af sin far. Hun stiller sig imidlertid på bagbenene og vil beholde barnet. Bine indvilliger modstræbende i at skjule først Sigrid og derefter barnet. Langsomt spirer et umage venskab mellem de to kvinder frem. 

Sigrid bliver mor til Leander, men rejser og overlader ham til Bine. Den lille dreng skjules på loftet. Bine bruger sine ressourcer på at skaffe mad fremfor at give barnet omsorg. Efter krigen flytter Leander ind i Den gule by på Statshospitalet Nykøbing Sjælland, hvor den søde plejemor arbejder. Men hvem er plejemor i grunden? Den gule by er befolket af mennesker, der er uønskede eller i klemme. 

Leander er vokset op i stilhed på Bines loft. I Den gule by tiltrækkes han af stedets rammer. Han er en stille, indadvendt dreng med få kammerater. I stedet søger han kontakt til et par af patienterne, Astrid og Iván. Fælles er en ordfattig verden. Iván har fået udført en lobotomi og bruger kunst som udtryksmiddel. Der opstår et særligt bånd mellem dem. 

Vibeke Marx skildrer livet i Den gule by med stor indlevelse og autenticitet. Patienter og personale lever tæt sammen som en minikopi af det omgivende samfund. De socialiserer til en vis grad. Her gælder særlige regler. Hverdagslivet byder b.la. på fælles årlig udflugt og jævnlig filmfremvisning. Plejemors menneskesyn er varmt: ”Patienterne er mennesker som os,” siger hun (s. 88). Forfatterens baggrund som pædagog skinner tydeligt igennem. Hun virker tro imod de historiske facts. Kontrasten til plejemors rummelighed og varme møder læseren b.la. i de barske vilkår på landet hos Bine Ukrudt og i Den gule by, når døden gør sit indtog eller hvis reglerne overtrædes. 

Da Leander senere kommer på højskole, må han sande at opvæksten hos Bine har sat sit præg. Han funderer over sine rødder og finder behov for at forstå hvad, han er rundet af. Gradvist opnår han gennem musikudøvelse sin egen måde at udtrykke sig på og heles. 

I ”Klapsejler” tager Vibeke Marx os med tilbage til en tid, hvor skam over graviditet udenfor ægteskab fyldte meget. Kvinder kunne ikke benytte prævention eller afslutte en graviditet. Bine Ukrudt og kvinder som hende spillede en stor rolle. Dén historie er fortalt ofte. Her vælger forfatteren i stedet at skildre den enlige mors vanskelige vilkår. Leanders mor insisterer på at gennemføre graviditeten. Dét bliver startskuddet på en særegen opvækst i usædvanlige rammer. 

Romanen fortælles gennem to spor. I det ene følges Bine, og i det andet følges Leander og plejemor i Den gule by. Fortællingen springer således frem og tilbage i tid, men overblikket bevares hele tiden. Vibeke Marx skriver korte kapitler fortalt i et letlæseligt sprog. Læserens nysgerrighed holdes i ave, og forfatteren overrasker undervejs. Det er medrivende og bevægende læsning at følge Bine og Sigrid, der er to stærke kvinder på vidt forskellige måder. ”Klapsejler” er en menneskeklog, kærlig, trist men også håbefuld bog. 

Vibeke Marx forklarer ikke alting, men overlader det til læseren selv at reflektere over de grunde, der medvirker til Leanders sår på sjælen. Det er rørende læsning og ikke mindst fascinerende at få indblik i livet i Den gule by. Tilsvarende gør Bines utrættelige kamp for sig selv og barnet et uudsletteligt indtryk. 

”Klapsejler” er en stærk fortælling om opvækstens betydning, om fordomme, skam, tidens normer og svære relationer. Det er fremfor alt også en livsbekræftende historie om hjælpsomhed og opofrelse. Trods godhed er der en fundamental mangel på kærlighed, der sætter sig i krop og sjæl.  Dét skildres med stor indlevelse. Vibeke Marx kender Den gule by, da hendes mormor var patient på stedet. Bogen giver et detaljeret indblik i livet på psykiatrisk hospital før og efter 2. verdenskrig. ”Klapsejler” er en vedkommende og hjertevarm læseoplevelse. Den sætter mange tanker i gang om næstekærlighed, omsorg og det universelle behov for at udtrykke sig. 

Klapsejler

Forfatter: Vibeke Marx

Forlag: Modtryk

301 sider. Hæftet

Udgivelsesdato: Den 12. april 2024

Anmelder: Nønne Lønne Votborg