Kategori: Pædagogik

It-didaktik i teori og praksis – Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

De efterfølgende overvejelser går på de store krav til it-brug, til elevernes samarbejde og til fagligheden hos den lærer der står for projektet. Især lægges der vægt på, at opgaven skal være meningsfuld for eleven. Her kan undervisning med storyboard og rollespil, der ofte opfattes som meningsfuldt, inddrages. It giver bedre mulighed for at simulere og kan blandt andet her finde sin berettigelse.

Read More

Dybdelæring med taksonomier – Differentiering og tydelig progression

Udgangspunktet er fire farverige plakater i A2 (42 x 59,6 cm) med de beskrevne tre taksonomier og en fjerde plakat der samler taksonomierne. De fire plakater er beregnet til ophængning i klassen. Taksonomien skal gøre det enkelt for eleven og læreren at nedbryde målene i overskuelige småbidder og sikre, at eleverne selv kan følge med i egen læringsproces. Formålet er naturligvis at tydeliggøre læreprocessen og muliggøre dybdelæring. Taksonomi betyder groft sagt prioritering af stof efter hvor meget selvstændigt tankearbejde, der skal bruges for at tackle opgaven. De beskrevne taksonomier er: Bloom taksonomi, der er velkendt blandt lærere og jævnligt...

Read More

Nyeste opslag