Kategori: Psykologi

Humor

Forfatteren vender både Keld og Dirch-sketchen Der sidder fire mand på en tømmerflåde, Riget af Lars von Trier, betydningen af timing og den kedelige trang til at grine af andre for selv at kunne føle sig hævet over dumheden.

Read More

Sagsbehandler på rette kurs

Grundpillerne i det sociale arbejde er individets værdighed, social retfærdighed, professionel integritet og medmenneskeligt ansvar. Det kan være en udfordring at fastholde disse værdier i en hverdag med mange modstridende krav, og her anbefaler forfatteren empowerment som en tilgang der kan støtte både sagsbehandler og borger.

Read More

Gaven

Hjernen udvikler sig fra fødslen, og er først færdigudviklet hos kvinder i 18-årsalderen og hos mænd i 21-årsalderen. Måske er det derfor, dødeligheden blandt unge mænd i bil er langt større end hos de jævnaldrende kvinder. Deres hjerner er ikke færdigudviklede. En grund til at anbefale gradueret adgang til kørekort.

Read More

Nyeste opslag