En kritisk gennemgang af amerikansk skolepolitik de seneste ca. 10 år omfattende blandt andet et indblik i implementering og resultat af programmet No Child Left Behind, (der om ikke andet viser, hvordan man kan øge administrationen og dermed bruge den offentlige sektor til reduktion af arbejdsløsheden, hvor dette måtte være praktisk).

Bogens titel angiver, at bogen kunne være interessant for danskere, idet danske skoler jo netop slås med tiltagende anvendelse af test, ikke mindst fordi resultaterne af PISA-undersøgelserne udgør tidens store, skolepolitiske målestok.

På god amerikansk vis indføres konkurrence mellem skolerne, og forældrene får ’det frie skolevalg’. Det betyder, at alle skoleelever fra 3. til 8. testes en gang om året, resultaterne skal være offentligt tilgængelige, og forældrene har lov til at flytte børnene fra en ’dårlig’ skole til en ’god’, altså f. eks. muligheden for at sende barnet gratis med skolebus til den anden ende af byen. Dermed burde de dårlige skoler lukke sig selv, og de gode blive bedre. ’God’ og ’dårlig’ afgøres ved de nævnte årlige test. Men test indebærer problemer: De er ikke perfekte, et testresultat er ikke et præcist mål for en elevs viden eller evner, og op til en måned før de årlige tests går flere skoler over til at indøve færdigheder i multiple-choice-tests i engelsk og matematik på bekostning af alle andre fag, ligesom den gode lærer underkendes:

… But under any imaginable compensation scheme, her greatness as a teacher – her ability to inspire students and to change their lives – would go unrewarded because it is not in demand and cannot be measured.

Så bogen indeholder en velbegrundet kritik af anvendelse af test, men er i højere grad en kritik af at køre skolesystemet efter markedskapitalistiske spilleregler.

Kritikken er berettiget, men kan vanskeligt anvendes som argumentation af danske test-modstandere, fordi det amerikanske skolesystem er så langt fra det danske, ikke mindst hvad angår mulighed og tradition for et væsentligt forældresamarbejde.

The Death and Life of the Great American School System – How Testing and Choice Are Undermining Education

Diane Ravitch

284 sider

Basic Books

Udgivet: 2010

Birte Strandby