Hverdagen i Danmark kommer efterhånden til at ligne en slutspurt.

Efterhånden er der mange røster der protesterer mod dagens pædagogik, mod den manglende fokus på klimaproblemerne, mod den øgede risiko for stress i arbejdslivet. Forskellige emner der har det til fælles, at de ikke må stå i vejen for konkurrencestaten; og for pædagogikkens vedkommende, at den skal bidrage til konkurrencestaten.

Med Konkurrencestaten Danmark søger Ole Hedegaard Jensen at skabe overblik over, hvad det er konkurrencestaten gør, og hvad det koster os.

Tidligere forstander for Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, beklager i forordet at kulturministeriet har tabt sin funktion som værdidebatskaber og at idedebatten om samfund og kultur ikke rigtigt er til stede. Han sætter spørgsmålstegn ved den fortsatte betydning af konkurrencestaten og slutter med at spørge læseren, om hun/han er sit eget eller statens projekt. Hertil vil de fleste nok stædigt fastholde, at de er deres eget projekt, også selv om de er sygemeldt med stress på tredje måned, men måske er vi ved at køre af sporet?

Forfatteren gør meget ud af at præcisere de anvendte begreber, for eksempel liberalisme kontra neoliberalisme – John Locke og Adam Smith kontra Milton Friedman, og herunder diskutere betydningen af outsourcing og privatisering, og om markedet selv kan agere hensigtsmæssigt, eller om det er statens opgave at bidrage til et sundt marked.

Ser man nærmere på kommunernes yndlingsledelsesmodel New Public Management er det indlysende, at den har sine fejl og mangler, og at det efterhånden er fastslået, at mere konkurrence ikke giver højere kvalitet, ligesom det tydeligvis ikke giver mening at lade private virksomheder konkurrere med offentlige, fordi de offentlige sædvanligvis har andre og flere hensyn at tage.

Teksten er forsynet med jævnlige faktabokse og -tekster – om evaluering, Pisa, NPM, efterløn, folkeskolereform og tabeller der for eksempel viser udviklingen i de offentlige udgifter de seneste 15 år. De fleste er steget væsentligt, blandt andet sundhed og undervisning, men miljøbeskyttelsen er faldet!

Her er mange informationer på relativt få sider, men det virker som et godt afsæt, hvis man vil diskutere velfærdsstat og konkurrencestat. Så lad os få gang i debatten.

Af relevante meningsholdere udi pædagogik og miljø skal nævnes Brian Degn Mårtensson, Rasmus Willig og Jørgen Steen Nielsen.

Ole Hedegaard Jensen

Konkurrencestaten Danmark

Forord af Jørgen Carlsen

112 sider

Filo

Udgivet: 2018

Birte Strandby