Jay er undercover agent i rockernes barske verden. Han kalder han sig Bird og er officielt inkassator på den ucharmerende måde. Jays liv kører på to niveauer, dels rockertilværelsen omfattende hans redegørelser for politiets arbejdsmetoder – og i korte glimt er der også billeder af familielivet, der er over al måde idyllisk, og hvor Jay først og fremmest er familiefaren, der beklager sig når det er nødvendigt at udeblive fra sønnens baseballkamp.

Der er mange tankevækkende informationer om politiet og det særlige arbejde som agent. Eksempelvis er der to årsager til, at de nationale politibureauer ikke går mere ind i bekæmpelsen af ulovlige motorcykelbander (ifølge forfatteren den eneste form for kriminalitet, der er opstået i USA): Dels er der ikke nogen prestige i det, fordi bikere ikke betragtes som dygtige kriminelle, dels vil det koste for mange ressourcer at fange Hells Angels-medlemmer. Desuden er der altid en (upraktisk) risiko for assimilation af undercover agenter. En anden gruppe bikere kaldet The Unforgiving består udelukkende af undercoverpolitifolk.

Sproget, der ikke er lært på privatskoler, fastholder læseren i miljøet, og det kan være nødvendigt at huske, hvor man er i tilfælde som: Tre mennesker blev dræbt den nat – to engle og en mongol (Hells Angels og Mongols). Jays egen ’tiltrædelsestale’ i miljøet har dog i al sin komiske brutalitet en snert af Mark Twains Begravelsen i Nevada.

Særlig interessant er den stadigt mere udtalte personlighedskonflikt mellem familiemanden Jay og ’englen’ Bird. Beretningen ender med at vende spørgsmålet om den reelle værdi af arbejdet som undercover agent i forhold til påvirkningerne på Jays videre liv.

Jay Dobyns og Nils Johnson-Shelton

Oversat af Jan Vandall

438 sider

Mrs. Robinson

Udgivet: December 2010