Hvad skal vi svare? handler om det dilemma vi stadigt står i, fordi vi ikke er kommet meget længere, end vi var, da Brundtland-rapporten blev udarbejdet i 1987, skønt truslerne, klimaet, forureningen forværres dagligt.

Forfatterne beskriver dagens scenarie som en fuglekøje – en fælde der er lavet til at indfange vildænder. I denne aktuelle fuglekøjemodel med ni ruser er det mennesker, os, der er fanget. For eksempel er vi fanget af forbrug, af fossile brændstoffer, af sociale medier og i benægtelse. Interessant er naturligvis forbruget, hvor vi med stor ihærdighed lader os definere af ting. Reklameverdenen er blevet vældig god til at fortælle om, hvordan vi med anskaffelse af dette eller hint finder den rigtige partner, de rigtige forbindelser. Produkter er lig med identitet og anerkendelse, så dem er vi nødt til at købe.

Kroppen er blevet et produkt, som kan ændres og forbedres efter behov. Med disse muligheder følger skammen over at afvige fra normen, og det er ifølge forfatterne den direkte vej til anoreksi, bulimi og trangen til at skære i sig selv. Forbruget har gjort os syge.

I forbindelse med fossile brændstoffer – som vi ved har katastrofal indflydelse på vores miljø – så er vi her ret gode til at lyve for os selv. Det eksemplificeres i bogen med 50-års fejringen af den norske oliebranche med deltagelse af landets statsminister, der dagen derpå fejrer Paris-aftalen og Norges tilsagn om at holde CO2-udledningen under to procent. Det må man kalde selvmodsigende adfærd – og hyklerisk. Vi er ikke bedre: de fleste af os begår global destruktion dagligt: bilturene til og fra arbejde og til børnehaven, det kød vi køber og det tøj vi shopper – der er fremstillet i fjerne lavomkostningslande. Det er livstruende adfærd med globale følger, og det er forfatternes venlige påstand, at vi gør det på grund af uvidenhed.

Den nødvendige uvidenhed- eller ignorance behandles også af Peter Kemp og Lisbeth Witthøfft Nielsen i Klimabevidsthedens barrierer, en bog der desværre er slemt overset.

Forfatterne skyder med skarpt, men der er løsninger, som også andre af de nedennævnte bøger fortæller: Forbrug mindre, kør mindre, flyv mindre, spis mindre kød, lev mere lokalt, mindre globalt. Det kan sagtens lade sig gøre, men kræver en holdningsændring hos os og hos vores politikere.

Hvad skal vi svare?

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig

212 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: 2017

Birte Strandby

Modvækst – omstilling til fremtiden

Gull eller grønne skoger? – Politikk for det gode liv

The Politics of Climate Change

Brundtlandrapporten

På den anden side – En rejse i omstillingens grænseland

Hot, Flat, and Crowded – why we need a green revolution

En verden uden fattigdom. Social virksomhed og kapitalismens fremtid

Den store omstilling: Fra systemkrise til grøn økonomi – I en verden af grænser er det at planlægge for fortsat vækst en tåbes strategi …