Ifølge Pikettys indledning til bogen er hans mange essays fra Le Monde et forsøg på at blande sig i samfundsdebatten og dens mest presserende emner. Derfor er der også enkelte gentagelser, og vi hører mere end en gang kritik af uligheden og af at man ikke har indført kildeskat i Frankrig – eller investeret massivt i uddannelse. 

Piketty plæderer for en feministisk, multikulturel og universalistisk socialisme, det vil sige ikke den model der herskede i Østeuropa frem til 1989, men en moderniseret, human udgave, der flytter rundt på magt og ejendom og formindsker uligheden. Det er noget af det, Piketty samler i sit forord, men de mange essays rummer meget spredt fægtning. 

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit, globalisering, reformer i Frankrig og EU. Piketty udtrykker sig i stort omfang i tal og kurver, og det giver et fint konkret skær, når han tordner mod Vesteuropas hårde liberalisme eller mod fremmedhad. Interessant nok går Piketty i mere økonomiske termer flere steder ind for samme projekter som Pelle Dragsted med Nordisk socialisme, og i begge tilfælde taler vi om forslag og ideer der tilbyder god udvikling bort fra den sære liberalisme, vi har avlet i grådighed. Det er tilbud, vi bør tage imod, for vores verden har brug for hjælp både til at modvirke uligheden og til at få indledt fungerende klimaplaner.

I den forbindelse er et af de mere interessante indslag Manifest for demokratiseringen af EU. Det er fra 2018, og det er underskrevet af 100.000 EU—borgere. 

Manifestet siger blandt andet: EU skal konstruere en social udviklingsmodel for sine borgere, der er bæredygtig og lige … Fire store EU-skatter skal finansiere blandt andet offentlige goder som uddannelse og forskning: det drejer sig om skat på store virksomheders overskud, på store indkomster (over 200.000 euro om året), store formuer (mere end en million euro) og CO2-udledninger (mindst 30 euro pr. ton). Forslaget omfatter hurtig nedsættelse af en europæisk forsamling, der kan behandle og vedtage de nye EU-skatter. Som nævnt har 100.000 EU-borgere underskrevet, så nogen har fanget behovet for hurtig handling og behovet for at få EU på banen i sammenhængen.

Piketty har mange gode indslag og stor viden, også om klimaforandringer, de europæiske nationers økonomiske historie og arveafgiften i Rusland (50%!) Han taler overbevisende sin sag, der er vores alles sag. Hvorfor lytter vi ikke?

Populismen er intet andet end de europæiske underklassers konfuse, men legitime reaktion på følelsen af at være blevet ladt i stikken af globaliseringen og på den voksende ulighed.

Mod en ny socialisme

Essays 2016 – 2020

Thomas Piketty

Oversat af Peer Bundgaard

348 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2020

Birte Strandby