Informations chefredaktør Rune Lykkeberg har interviewet nogle af samtidens største tænkere og intellektuelle blandt andre Jan-Werner Müller, Shoshana Zuboff, Thomas Piketty, Cornel West og Anthony Giddens.

Ifølge Lykkebergs forord skal samtalerne i bogen løse tre opgaver herunder præsentere internationale tænkere for danske læsere, levere ideer, kritik og fortællinger og som nummer tre mobilisere og inspirere til det fællesskab der skal gennemføre en omstilling til et frit, retfærdigt samfund, der ikke ødelægger sit eget grundlag.

Thomas Piketty er den første i rækken af de interviewede. Han er velkendt for sine værker om kapitalisme, socialisme og ulighed, herunder Mod en ny socialisme og En kort historie om ulighed.

Piketty vil gerne ændre vores kapitalisme til en mere fremtidssikret økonomi, og han ser klimakrisen som det der skal motivere os til at skifte stil blandt andet ved øget skat på formuer og høje lønninger samt mere medarbejderdeltagelse i virksomheder. 

Flere af de interviewede leverer en seriøs kritik af tidens ledere, og Piketty kritiserer blandt andet præsident Macron for at misbruge de grønne afgifter til at sænke formueskatten. Det var det der fik de gule veste på gaden. Samtidigt er det Pikettys holdning, at ideen om integration i Europa misbruges til at føre politik for overklassen. Er det noget vi kan genkende hos Folketingets yngste partier?

Fælles for Piketty og mange af de andre interviewede er en næsten overraskende optimisme. Her er tænkere der erkender tidens store problemer såvel som den relativt talentløse måde, de tackles på politisk. Ikke desto mindre er Langsomme samtaler optimistisk læsning.

Robert Reich, arbejdsminister under Clintons første valgperiode, beretter om hvordan hans ambitioner om et mere retfærdigt samfund blev overtrumfet af en nyliberalistisk velfærdsreform ikke mindst på grund af modstand fra Wall Street. Som Reich udtrykker det: Nyliberalismen er som en kakerlak. Den dør aldrig helt. Og som Piketty og andre er Reich af den mening,  at klimakrisen åbner muligheden for fundamentale forandringer.

På baggrund af samtaler og de mange bøger der har udløst samtalerne, kommer vi kommer gennem klima, integration, ulighed og andre af verdenssamfundets problemer. Det er inspirerende læsning, og en af den type bøger man ville ønske, dagens politikere ville læse.

Lykkebergs 41 »langsomme samtaler« er blevet bragt i Dagbladet Information fra maj 2020 til december 2021. Teksterne blotter demokratiets inderste strukturer og viser vej til det, vi kan og ikke mere kan i en krisetid, truet af populisme og klimanedsmeltning.

Langsomme samtaler

Om vejene fra katastrofen, kriserne og vreden til en bedre verden

449 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2022

Birte Strandby