Siden firserne har New Public Management været den hyldede ledelsesteori i de offentlige myndigheders regi, men kritikken har været stigende, og NPM er blevet beskyldt for at være teknokratisk, neoliberal og satse på effektivitet fremfor demokratiske processer. Tillidsskabende ledelse er et opgør med rammer og kontrolsystemer, men der skal stadigvæk være fokus på opgaven og på borgerens oplevede kvalitet i kontakten med det offentlige.

Det centrale består i at møde alle andre organisationsmedlemmer som ligeværdige bidragsydere til den fælles opgaveløsning.

Bogen beskriver ledelseskurser, implementering og udfordringer i Region Sjælland. Som led i tillidsimplementeringen har 6.000 medarbejdere i regionen fået tilbudt ’tillidspakker’, kortere og længere kursusforløb under blandt andet overskrifter som Social kapital, forandringskapacitet.

Tilliden skal skabe frihed og hermed engagement, kvalitet og nytænkning hos den enkelte medarbejder. Det er med risiko for at sætte tryghed og sikkerhed over styr, og for at invitere tilliden inden for arbejder man med en læringskultur. Det omfatter kontinuerlige feedbacks på kvaliteten af opgaveudførelse og samarbejde.

Det er en proces med udfordringer. Som en leder skriver, er det ofte meget lettere at fortælle medarbejderen, hvad vedkommende skal gøre fremfor at støtte medarbejderen i at denne selv tager beslutningerne.

Der er enighed blandt lederne om, at tilliden som mål skaber mere jobtilfredshed, men om det også kan ses på bundlinjen, ligger ikke helt fast. Især inden for sundhedssektoren har tilliden en funktion: borgeren gøres til partner i sin behandling og inviteres til medansvar. I enkelte tilfælde har nye fremgangsmåder ført til praktiske ændringer såsom, at bemandingen på skadestuerne nu også omfatter fysioterapeuter, hvad der har kunnet bidrage til at nedbringe ventetiderne.

Basalt en udmærket bog på et trængt område. Mange pointer understøttes af citater fra de involverede ledere. Det er naturligvis udmærket, men giver også en fragmenteret læsning og en del gentagelser.

Gert Tinggaard Svendsen med tillid versus kontrol og Brené Brown med sit fokus på sårbarhed omtales.

En god bog at have ved hånden, når tillid er det nye sort.

Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer

Inspiration fra praksis

Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen, Malene Laursen

158 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2017

Birte Strandby