En af de vigtigste lærer i denne bog er at skelne mellem ledelse og lederskab. Ledelse handler om at håndtere kompleksiteter, god ledelse bringer orden og konsekvens til kvalitet og produkt-rentabilitet. Lederskab handler om at lede forandringer som eksempelvis teknologisk udvikling, øget konkurrence eller markedsændringer.

Lederen skal stå for at udvikle virksomheden, han/hun skal vurdere retning og område for forandringerne. Et forslag er her at bede de bedste af de ansatte om at lave lister hvert halve år, en med virksomhedens muligheder og en liste med de bedst præsterende personer. Her ud fra er det lederens opgave at vurdere, hvordan man kan udnytte forandringer som succes eller fiasko i egen virksomhed, innovation i en proces eller ændringer i branche- eller markedsstruktur.

De seneste 50 år har set mere end 1.000 undersøgelser af lederstil, og bogen rummer ganske mange bud på, hvad der gør en dygtig leder.

Daniel Goleman, ham med den følelsesmæssige intelligens, vurderer at de bedste ledere besidder egenskaber som selvbevidsthed, selvregulering, motivation, empati og sociale færdigheder.

John P. Kotter er igen på banen med sin beskrivelse af lederens rolle og udfordringer. Udfordringerne er blandt andet at forklare visionerne, ændringerne, behovene – eller med et moderne udtryk: få fortalt hvorfor platformen brænder. Samtidigt er det væsentligt, at leder og budskab fremstår troværdige.

Flere af indlæggene understreger betydningen af, at medarbejderne høres, også dem fra de laveste niveauer: Men begravet i et dårligt indpakket bidrag kan der ligge i en vigtig intuition.

Og ligeså vigtigt er det, at medarbejderne har autoritet under forandringsprocesserne. Magtesløshed og utryghed er forandringens fjende.

Kapitlet Niveau-fem lederskab beskriver en ledertype der dokumenteret har udviklet virksomheder fra middel til stort. Ledertypen er overraskende karakteriseret af personlig ydmyghed og professionel vilje. Kapitlets eksempler handler da heller ikke om hverken Jobs eller Gates – men om blandt andet en intern advokat der nærmest presses til at gå ind som administrerende direktør. Han bliver siddende i tyve år, hvor virksomheden udelukkende oplever fremgang. Udover at netop denne ledertype har succes så er det bemærkelsesværdigt, at han arbejder alene for virksomheden, der er intet selvpromoverende hos denne type.

Autentisk lederskab er emnet i et andet kapitel, og det sidste kapitel behandler begrebet ufuldstændige ledere. I begge tilfælde handler det om at være tro mod sine egne værdier og principper. I sidste kapitel er der redskaber til at vurdere, hvor ens ledelse kan have sine svagheder, og der er forslag til, hvordan man udvikler sine ledelsesevner.

Artiklerne er mellem ti og tyve år gamle, men rammer i flere tilfælde lige på kornet og de kan genanvendes.

Om lederskab

Harvard Business Review – De ti vigtigste Harvard Business Review-artikler

Daniel Goleman, Peter F. Drucker, John P. Kotter, Ronald A. Heifetz, Donald L. Laurie, Robert Goffee, Gareth Jones, Warren G. Bennis, Robert J. Thomas, Jim Collins, David Rooke, William R. Torbert, Bill George, Peter Sims, Andrew N. McLean, Diana Meyer, Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski, Peter M. Senge

Oversat af Kirsten Follin

215 sider

Udgivet: 2017

Birte Strandby