Som beskrevet af Tor Nørretranders i Vær nær og af Michael Nørager, Århus Universitet, på YouTube så er et af tidens budskaber, at man skal være nærværende. Det hænger fint sammen med et andet af tidens anerkendte værktøjer, mindfulness, at være til stede i nuet. Helle Jensen har med sin bog taget begge dele til sig, og bogen indeholder en række øvelser, der dels skal holde kontakten med de naturlige kompetencer: Hjerte (både symbolsk, kærlighed, og den mekaniske pumpe, vi har indbygget), bevidsthed, åndedræt, kreativitet og krop og dels skal gøre plads til nærværet.

Efterfølgende gennemgås, hvordan fællesskabet udvikles ved at arbejde med empati, relationskompetence, inklusion og opmærksomhed, hvor opmærksomheden igen kan underopdeles i vilkårlig, intentionel, integreret metaopmærksomhed, og den brede, omfattende, aktive opmærksomhed. Når det drejer sig om klassens lærings- og udviklingsmiljø, er det vigtigt, at det for hver enkelt elev handler om indrestyring, at man arbejder for fællesskabet, fordi man kan se fordelen ved det, ikke for at glæde læreren eller for at undgå bank fra de andre elever.

Essensen er, at såvel lærer/pædagog som elever skal finde sig til rette i et godt læringsmiljø. Derfor indeholdes øvelser, der har betydning for egen sindsro, for opmærksomhed, for samarbejdet i klassen, på lærerværelset eller i teamet. En del af øvelserne har en vis lighed med yogaøvelser, men de er alle umiddelbart fysisk mulige.

Undersøgelser viser, at lærerne bliver mere opmærksomme og nærværende ved at arbejde med indre øvelser, samtidigt med at samme øvelser virker positivt for den fagpersonlige identitet, for evnen til refleksiv praksis, og for et helhedssyn på børn og undervisning.

Helle Jensen

144 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 20.01.2014