Det er mere produktivt at udforske en konflikts virkninger end dens årsager.

Man kan lidt groft sige, at narrativ mediation betyder, at man tager fat i problemet ved at belyse det ud fra relationelle fortællinger. Derpå kan mediatoren anvende eksternalisering, det vil sige, at han/hun arbejder på at anbringe konfliktens parter på samme side i kampen mod problemet, og så kan man gå i gang med at skabe modhistorier, der får konfliktfortællingen til at falme.

Det lyder i princippet enkelt, men der er mange faldgrupper. For eksempel de kulturelle fortællinger vi alle bærer med os – individualister eller ej. Kultur handler om identitet og tilhørsforhold, og fortællingerne skaber sammenhæng i tilværelsen. Vi bekræftes på mange måder hver dag af sådanne fortællinger – gennem tv, aviser, andre mennesker. Det er det Michel Foucault kalder Den store anonyme baggrundsdiskurs eller den diskursive mumlen. Konflikter er ikke blot sammenstød mellem mennesker, men også produkter af kulturelle kræfter.

Der understreges, at mediatoren aldrig kan være helt neutral, han/hun har også part i kulturelle fortællinger – det sociologien kalder kollektiv hukommelse – og der er risiko for at overtage synspunkter om skyldplacering fra en af parterne, men bogen omfatter flere bud på, hvordan mediatoren kan tackle konflikten, herunder åben nysgerrighed, dobbeltlytning – hvad bliver ikke sagt direkte, eksternalisering og skabelse af modhistorier.

Der er mange gode eksempler: Et par overvejer skilsmisse. Den ene part taler om fremmedgørelse, og den anden om arbejdsløshed og økonomi. Mediatoren stiller spørgsmål, til begge parter enes om, at de føler sig fremmede overfor hinanden. Her har de så et udgangspunkt for opbyggelsen af en modhistorie.

Og især til skolebrug er der hændelsen, hvor en dreng har banket en anden dreng. Med mediatorhjælp finder lærere, forældre og drengene sammen ud af, hvordan den aggressive dreng med bestemte holdepunkter – eksempelvis ved at tale med en lærer hver uge om styring af de voldelige tilbøjeligheder – kan fastholdes i en positiv modhistorie, og hvordan den anden dreng blive tryg ved at gå i skole igen.

Ligeså er der overvejelser om, hvordan forældre i skilsmisse undgår at gøre sammenbruddet i forældrerelationen til en kamp om forældremyndighed.

Der er ingen tvivl om, at denne lille guide har fat i noget væsentligt, og de indeholdte eksempler gør bogen anvendelig i konfliktarbejde.

Gerald Monk og John Winslade

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

184 sider

Mindspace

Udgivet: 24.05.2013