Hvordan gør man det bedste for sine børn, for sine efterkommere?

Der er mange ting der er forkerte ved vores måde at leve på. Hamsterhjulet kalder vi det, når vi føler, at vi sidder fast i en tilværelse, vi ikke selv har valgt, mens vi betragter egne og andres sære, sporadiske kampe for at afhjælpe klima- og miljøproblemer. Problemer vi har skabt, men som vi ikke føler, vi har mulighed for at ændre.

Laura og hendes niårige datter, Bea, bor ude på landet, men med bil, for ellers kan de ikke komme ind til Lauras skole. Laura vil gerne flytte ‘rigtigt’ ud på landet. Hun er ved at skrive en artikelrække om fremtidens liv på jorden eller på Mars, og hvad er mere oplagt end at flytte til Värmland. Det vil kunne retablere forholdet til naturen, til fællesskaber med andre mennesker og ikke mindst genskabe Beas tilknytning til Laura. Ganske vist bliver der langt til barnets far, men der er jo ferier og forlængede weekender.

Laura gennemtænker projektet meget grundigt, undersøger tingene, inddrager alle vinkler. Og så er der alligevel noget der smutter. En blind vinkel. 

Eksperimentet med at flytte ud i naturen er ikke nyt. Det handler det også om i romanen Udflytterne af Camilla Stockmarr, mens det med isolation af børn medfører en anden type katastrofer som i Vores endeløse dage af Claire Fuller og i The Crocodile Bird af Ruth Rendell. Bea bliver ikke direkte isoleret, men hun begrænses i sin deltagelse i hamsterhjulet, og det var måske ikke, hvad hun selv ville have valgt.

I indlevende, engageret sprog tager Maja Elverkilde tidens problemer op og bruger det enkelte menneske som udgangspunkt for en debat, vi burde have men ikke rigtigt har – med hinanden, med vores politikere.

Når vi rejser til Mars

Maja Elverkilde

276 sider

Echo 

Udgivet: 2021

Birte Strandby