Den stoiske filosof, digter, tragedieforfatter, statsmand og lærer for kejser Nero, Lucius Annaeus Seneca, levede omtrentligt på samme tid med Jesus. Forlaget Gyldendal deler Senecas ord og tanker med nutidens læsere i serien Gyldendals Oldtidsserie. Her er det det de filosofiske tekster ”Om livets korthed” efterfuldt af ”Om vrede”. ”Om mildhed” samt ”Om sindsro”, der genudgives i ét samlet indbundet værk. Flot og tilmed prisvenligt. 

Genudgivelsen baserer sig på Villy Sørensens oversættelser af Seneca fra 1970’erne. Nye læsere kan se frem til en udgivelse, der er forsynet med forord af Niels Overgaard. Han blev i 2020 kendt for sin bog ”Det hele handler ikke om dig selv. Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening”. I sin populære bog viste Niels Overgaard, hvordan Senecas ideer kan koges sammen til fem grundprincipper som nutidsmennesket med fordel kan leve efter. 

Denne bog med de originale tekster i oversættelse er oplagt at søge til, hvis du har interesse i at opleve Senecas egne ord i deres rå form. Men lad dig endelig ikke skræmme! Oversættelsen af afdøde Villy Sørensen er grundig og gennembearbejdet. Senecas ord og tankegang er ikke svær at gå til for nutidens læser. Ordene er forbløffende universelle og nemme at forholde sig til – også i en nutidig kontekst. Det er en stort set en gnidningsfri oplevelse at læse teksterne i hvilke, Seneca sætter ord på den stoiske filosofi og tænkemåde. 

Desværre er der sket en graverende fejl i forbindelse med genudgivelsen. Sidetallene i noteapparatet er ikke tilrettet den nye bogs sidetal, idet alle tekster er flyttet frem i bogen, qua det nye forord af Niels Overgaard. Det er fuldstændigt uhørt, at sådan en stor fejl kan slippe igennem! Fejlen er brandærgerlig al den stund, at noterne skal fremme forståelsen og hjælpe den læser, der ikke har så stor forforståelse udi romersk historie og kultur. 

Stoicismen stammer fra antikken. Det handler overordnet om at adskille følelserne fra fornuften.  Derved lader vi os ikke styre af følelser. Vi skal lære at adskille det, vi kan og det vi ikke kan påvirke, siger Seneca. Han har hele tiden fokus på fornuften! Mennesket skal acceptere livets grundvilkår, som fx indbefatter at der altid vil være en vis mængde lidelse og ubehag. Ligeledes må vi forstå, at døden er en selvfølgelig del af livet, som vi derfor ikke skal bekæmpe. Ergo bliver tiden vor vigtigste ressource, sådan som især første del af teksterne omhandler. 

De stoiske leveråd understreger, at vi hver især må tage ansvar. Mennesket skal gøre sig umage.  Selvdisciplin hjælper os på vej. Vi skal flytte os væk fra fokus på alt det materielle og over til at ville være gode mennesker, der yder noget for hinanden og samfundet. Seneca understreger i teksterne, at vi må erkende, at det hele ikke handler om os selv! Det er i øvrigt præcis det samme, som Svend Brinkmann slår til tromme for, hvilket netop understreger hvor relevant Seneca er i dag. De to er også enige om vigtigheden i, at vi evner at kontrollere vores følelser. 

Efter endt læsning står det klart, at Seneca så afgjort har noget at sige nutidsmennesket, der halser afsted i en stresset tilværelse, hvor fx sociale medier fylder enormt, og hvor døden er blevet en fjende vi intenst søger at bekæmpe. Samtidig kæmper flere af os med at finde ro. Selvregulering og robusthed er to store udfordringer for ganske mange mennesker. 

Senecas tekster maner i dén grad til eftertanke. De er b.la. en påmindelse om livets forgængelighed, og hvordan man får det bedste ud af tilværelsen. ”Intet falder det travle menneske så svært som at leve, intet er det mere vanskeligt at blive kyndig i.” – siger Seneca. Vi skal bruge tiden respektfuldt og bevidst. Seneca pointerer, at det meningsløse tidsfordriv æder vores tid. Vi mangler ifølge den romerske filosof slet ikke levetid, men derimod en forståelse af, at tiden ikke skal ødes bort med ligegyldigheder. 

Ud over at Seneca øser ud af livsvisdom og filosofiske tanker, er teksterne også et interessant tilbageblik på det romerske samfund omkring år 0 f.Kr. De giver et spændende indblik i Senecas rolle som vejleder for Nero. I sidste tekst ”Om mildhed” skriver Seneca til kejser Nero og plæderer for, at man når længst med mildhed. Han skriver b.la. om tilgivelse og selvbeherskelse. 

Seneca skriver indsigtsfuldt og med visdom om menneskelivets udfordringer i bogens tekster. Seneca levede og skrev på et helt andet bagtæppe, end vi befinder os i. Når det er sagt, er det forbløffende hvor meget man kan uddrage derfra. Teksterne er en god anledning til at tænke over ens prioriteringer i tilværelsen, og hvordan man forholder sig til sig selv og omverden. Det er med andre ord lærerig, berigende og vedkommende læsning, der fuldt ud holder på tværs af tid! 

Om livets korthed. Om vrede. Om mildhed. Om sindsro.

Forfatter: Lucius Annaeus Seneca

Oversættelse og introduktion: Villy Sørensen

Forlag: Gyldendal

168 sider. Hæftet

Udgivelsesdato: D. 31. 8. 2021

Anmelder: Nønne Lønne Votborg