Tiden er løbet fra ideen om at få en politisk løsning ovenfra og ned. Folk glemmer, at den ultimative demokratiske handling er at gøre noget selv.

Opsang, opsummering, opgave – det er kort indholdet i Livet efter væksten. Opsang til politikere og os der endnu ikke har erkendt behovet for at tænke anderledes, efter at neoliberalismen er erklæret uegnet til at fortsætte livet på jorden, fordi vores ressourcer ikke er ubegrænsede. Opsummering af neoliberalismens tragiske følgevirkninger – og også af de muligheder vi har for at gøre verden til et bedre sted, og med mulighederne følger også talrige opgaver.

Som meget anden litteratur i tiden peges på vores vækstøkonomiers groteske bivirkninger. Hvad sker der for eksempel når økonomi og sundhed blandes?

Et godt eksempel er Big Tobacco der sælger tobak med stof der gør rygerne afhængige, Coca Colas reklamebudget der svarer til WHOs samlede budget, og cigaretfabrikanten Philip Morris der sendte den tjekkiske regering en beregning der viste, at rygning ikke var skadeligt for samfundet: Rygerne betaler masser af afgifter, og rygere dør meget tidligt, hvorfor der spares pensionspenge, langt flere end der går til sygdomsbehandling.

Eksemplerne illustrerer, hvorfor der er risiko for systemisk sygdom, og noget er der om snakken, når 8 % af en befolkning som den danske er på lykkepiller. Er det formålstjenligt at spise piller mod sorg? Den systemiske sygdom hænger også sammen med forarbejdede fødevarer, tobak, alkohol, biler, computere, TV. De første på grund af den direkte effekt på legement, de sidste tre fordi de opfordrer til en stillesidden, der ikke er naturlig for mennesket. Hertil kan man sige, at indgreb vil være at antaste den frie vilje, og så længe valget ligger hos den enkelte – efter at staten har sikret at valget sker på informeret grundlag – så er der ikke noget at komme efter. Blot glemmer man, at politikere af flere grunde kan finde det praktisk at lade sig styre af virksomheder, der jo er lokomotivet i den vækst, der sikrer arbejdspladser og velfærd.

Man kunne fortsætte længe om den psykiske arbejdsbelastning, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 helbredsbetingede førtidspensioner, en million fraværsdage. Der er meget, der ikke fungerer i vores samfund, og det helt store spørgsmål er, hvad vi så gør. Det har Livet efter væksten en del forslag til. Vi kender mange af dem: Hvad kan vi gøre i husholdningen, med transporten, i uddannelsen af vores børn. Et kapitel handler om bæredygtighed i uddannelsen. I modsætning til andre kapitler rummer det ikke de helt store nyheder. Den ensidige fokusering på test, den forfejlede inklusion og den stigende tilbøjelighed til at underkende dannelse er hørt før, og man finder en del af kritikken i Konkurrencestatens pædagogik af Brian Degn Mårtensson.

Mere interessant bliver det i kapitlet Håndværkets genfødsel, for her er vi ved sagens kerne: Hvordan skaber man job uden vækst? Teoretisk er det muligt. Karsten Munk-Petersen der er kapitlets forfatter har fem forslag, herunder at man ‘tager industrien tilbage’, det vil sige satser på lokal produktion. Varer fragtes i dag i snit 4.000 km ad vand- og landeveje, før de ankommer til supermarkedet, og det kan vel næppe være rationelt? Landbruget er ligeledes en sektor hvor meget kan forbedres, og det at forlænge produkters levetid med vedligeholdelse og reparation giver også mulighed for arbejdspladser

Der åbnes for flere diskussioner – om prækariatet og den stigende mangel på reelle jobs, om fællesskabets betydning, hvorfor fagforeningerne har fejlet, og en anden af bogens forfattere, Steen Møller, fortæller om egen praksis, og hvordan han lever fint med en årsindtægt på 100.000 – 150.000 kr.

Der er en del genbrug af dagens kritik, men til forskel fra andet af tidens vækstkritiske litteratur så er der her mange konkrete forslag til en anderledes økonomisk tænkning.

John Holten-Andersen, Marie Holt Richter, Anne Grete Claudi Jensen, Stig Melgaard, Rahel Wolff, Janek Eskildsen, Kristine Holten-Andersen (red.)

Livet efter væksten – samfundsvisioner i en omstillingstid

298 sider

Hovedland

Udgivet: 2016

www.noah.dk

Birte Strandby