En grundig, veldokumenteret gennemgang og kritik af dagens foretrukne pædagogik

Med udgangspunkt i postmoderniteten der med sit opgør med pædagogikkens traditionelle forankring i etik og kultur er en forudsætning for konkurrencestatens pædagogik viser Brian Degn Mårtensson, hvordan inspirationen fra Grundtvig og Kant er vigende, og pædagogikken har relateret sig til det forfatteren kalder en kombination af anglo-amerikansk inspireret instrumentalisme og en Luhmann-inspireret systemfunktionalisme. Pædagogikken opfattes nu i højere grad som en systematisk konstruktion af kompetencer, og det forklarer også, hvordan og hvorfor industrielle styringsmodeller har fundet vej til pædagogikken.

Tager man fat i Grundtvig og hans opfattelse af, at oplysning og opdragelse er det, der kvalitativt forbinder den enkelte til staten/folket og menneskeslægten, kan man se at konkurrencestaten ikke automatisk indebærer ideer om kvaliteter i fællesskabet om sprog, historie, kultur men mere ser samfundets sammenhængskraft som en metode til opfyldelsen af konkurrencestatens egentlige formål nemlig at sikre produktivitet og konkurrenceevne. Deltagelse i samfundslivet måles i den enkeltes relation til arbejdsmarkedet.

De mange reformer der har været i forbindelse med skole og uddannelsesinstitutioner har medført standardisering og centralisering, og et væsentligt kritikpunkt er, at værdier og etik er erstattet af strategi, formidling og ledelsesteori.

En af flere indvendinger er, at indenfor pædagogik kan et empirisk studie ikke indfange al implicit viden, og hvis barnets dannelsesproces begrænses til bestemte tekniske og forhåndsdefinerede målsætninger, så reduceres og forvrænges pædagogikken.

Konkurrencestatens pædagogik der alene har til formål at støtte konkurrencestaten i at være konkurrencestat er derfor en kritisabel model ud fra den betragtning, at evig vækst ikke er mulig.

Forfatteren beskriver, hvordan pædagogikken i stedet kan tage fat i Grundtvig, Kierkegaard og Kant og opdrage børnene til ikke blot et liv i en stat men også til et liv i en menneskehed.

Konkurrencestatens pædagogik er ikke let tilgængelig men med sin kritik og den teoretiske begrundelse for udvikling af verdensborgerskab er det en vigtig bog.

Brian Degn Mårtensson

176 sider

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: 2015