Arne Woythal har været udsat i Afghanistan for at støtte genopbygningen af landet dels som efterforsker og dels som politimentor for afghanske politikorps. Det danske politis beføjelser har dog været begrænsede, og arbejdet har krævet stor opmærksomhed på de kulturelle forskelle.

At blive politimand i Danmark kræver en uddannelse. I Afghanistan kan en ung mand melde sig, få en uniform og et par timers træning i brug af den medfølgende AK-47, hvorefter han er klar til opgaverne på et checkpoint. Det påvirker selvsagt kvaliteten af politiarbejdet, og det rummer bogen nogle grelle eksempler på. Faren er også en anden end ved dansk politiarbejde, som politimanden Basir fortæller: Det var det sekstende attentat på mig, siden jeg blev checkpointleder.

I Woythals beretning indgår en sag om seksuelt misbrug af drenge inden for politiets egne kredse. Sagen er vanskelig at håndtere af flere årsager, dels ser man på misbrug af drenge omtrent som man gør inden for den katolske kirke, og dels skal Woythal og hans kolleger i flere omgange arbejde side om side med gerningsmændene.

En anden sag omhandler et checkpoint der styres af en opiumsrygende politistyrke. Situationen er også præget af Talebans aktioner der omfatter kidnapninger, og en enkelt gang er politiet skyld i et mord.

Kulturforskellene eksisterer ikke blot mellem afghanere og danskere, men også i forhold til de britiske og amerikanske udsendinge:

Oberst Bouder blev straks meget venlig. Så venlig som kun en engelsk officer kan være overfor personer, der ikke står under deres kommando.

Især er amerikanernes tilgang til oplæring af afghanske rekrutter nedværdigende, og både englændere og amerikanere løber alvorlige risici for at komme til skade i forbindelse med deres udstationering.

Woythals beretning er lidt fragmenteret, men giver et uhyggeligt billede af hverdagen for såvel afghanerne som for koalitionens udsendinge siden 9/11.

… en af den type bøger, man ville ønske, politikere i krigsglade lande ville læse inden beslutningen om krigsdeltagelse.

I krig med politiet

Arne Woythal

193 sider

Byens Forlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby