Liker vi kontrol?

Den tysk-koreanske filosof Byung-Chul Han tager en ny runde med effekterne af de sociale medier, der gør vores samfund til et sandt udstillingsvindue. Basalt kan transparens være et positivt udtryk. Især fordi det efter bankkrisen går på at afdække pengenes vej nationalt og internationalt og dermed undgå korruption. Men ifølge Han er transparensen også udtryk for systemisk tvang hjulpet godt på vej af Facebook, Twitter, Instagram. Og sammen med transparenssamfundet får vi positivsamfundet, fordi vi hele tiden liker og anerkender, aldrig disliker, det kan vi ikke, skønt også det negative kan have en produktiv virkning – frit efter Hegel: negativitet nærer ‘åndens liv’; men transparenssamfundet afskaffer negativiteten, og kommunikationens værdi måles alene på informationmængde og -hastighed.

Sårbarhed, lidelse og lidenskab er noget vi i stort omfang søger at undgå i vores positivsamfund. I stedet erstatter vi de negative følelser med psykiske forstyrrelser som udmattelse og depression.

Han kalder også vores samfund for pornografisk, fordi alt er vendt udad, fordrejet og eksponeret. Dermed bliver alt og alle til varer, en tingsliggørelse der understøttes af og understøtter den kapitalistiske økonomi.

Bogen omfatter kapitler om accelerationssamfund, intimsamfund, afsløringssamfund og kontrolsamfund, og Han underbygger sine teser med udgangspunkt i Heidegger, Hegel og Roland Barthes.

I kapitlet om Intimsamfundet beskriver Han ‘det digitale naboskab’, der kun præsenterer aktøren på de sociale medier for det udsnit af verden, som aktøren selv kan lide. Dermed reduceres den offentlige, kritiske bevidsthed, og nettet bliver til en intimzone, hvor vi hyppigt eksponerer os for ‘vennerne’. Den samme effekt rammer politikere der i stigende grad vurderes som privatpersoner fremfor politikere. Det betyder, at de er nødt til at arbejde med selviscenesættelse, og at de bedømmes på denne.

Han ender med at konkludere, at transparens afskaffer tillid og i øvrigt følger konkurrencesamfundets logik. Vi har skabt et samfund hvor vi alle overvåger hinanden og samtidigt giver markedsøkonomien fri adgang til vores private data.

Byung-Chul Han

Transparenssamfundet

Oversat af Tom Bøgeskov

103 sider

Mindspace

Udgivet: 2016

Birte Strandby