Umiddelbart efter Jesper Juuls udgivelse Førerulve – Det livsvigtige førerskab i familien – om børns behov for voksent lederskab – udkommer så denne lille antologi, der basalt handler om det samme: at de voksne skal tage lederskabet tilbage, også når det drejer sig om digital dannelse, for selv kategorien ‘digitale indfødte’ – hvis eksistens i øvrigt er til diskussion – har behov for voksne der kan vise vejen. Desuden er det lidt skræmmende, at børn og unge selv synes, at de bruger for meget tid på sociale medier.

Det er blandt andet det Camilla Mehlsen skriver om i sit bidrag Den digitale balance – om danske forældre der har en ret afslappet tilgang til deres børns medieforbrug: 68 % af de 15-årige piger og 71 % af de 15-årige drenge ser mere end to timers tv dagligt, og 73 % af de 13-årige drenge spiller computer mere end to timer dagligt. Det er væsentligt mere end i de fleste andre lande. Ifølge forfatteren skyldes holdningen for en del myten om de digitale indfødte, og ligeså er myten om multitasking mest en måde at sige, at man ikke kan koncentrere sig om noget. Det er der heldigvis råd for, eksempelvis kan man lære sine børn at unitaske, at fokusere på een ting ad gangen. Som nummer to på listen over de ting forældre bør lære deres digitalt nysgerrige børn er, at man skal huske at en del af opdragelsen af de helt små består i at lade dem føle og mærke ting – ikke kun iPad’en. Det tredje og sidste råd fra Mehlsen, der også er ansvarlig for Teknologiens testpiloter fra 2016, er at forældrene skal lave regler for brugen af digitale medier.

Anne Mette Thorhauge definerer begrebet digital dannelse der både kan betyde anstændig opførsel på de digitale medier samt en kritisk og refleksiv forståelse af medierne, og Jonas Ravn beskriver, hvordan ungerne opfatter de voksnes rigide forståelse af netikette.

Bogen viser ydermere hvordan forældresamarbejde om dannelse kan se ud, hvorfor det ikke er nok at opføre sig pænt på nettet, og slutteligt er der skitseret et udviklingsprojekt der præsenterer tilgange til digital dannelse i fag i gymnasiet.

Emnet er diskuteret før, men der er flere gode synspunkter samlet her, og det er et godt sted at starte sit arbejde med den digitale dannelse.

Per Straarup Søndergaard (red.)

Bidragsydere: Søren Hebsgaard, Johannes Andersen, Camilla Mehlsen, Anne Mette Thorhauge, Jonas Ravn, Louise Ørum Skytt, Linda Sendrup, Christine Lehn-Schiøler

Unges digitale dannelse

En antologi

105 sider

Medierådet for Børn & Unge

Udgivet: 2017

Birte Strandby