There’s a gap between what science allows us to do and what it’s prudent and ethic actually to do …

Vi har i dag en folkeskole, hvor det målbare er i høj kurs, mens begrebet dannelse ikke giver bingo i hverken PISA eller til afgangsprøverne. Samtidigt har vi seriøse problemer med klima og ressourcer – problemer som de fleste af os erkender tilstedeværelsen af men alligevel ikke rigtigt gør noget for at ændre hverken politisk eller individuelt. Det har fået forfatteren til at konkludere, at vi mangler et dannelsesprojekt, fordi det ikke kan lade sig gøre at forstå og styre en kompleks samfundskultur ved hjælp af målbare metoder. Vi har brug for en mere etisk og ansvarlig socialitet der matcher forståelsen af de teknologiske risici, eller sagt på gammeldags: vi mangler en hjertets dannelse.

En sådan dannelse, omfattende opmærksomhed og empati, grundlægges naturligvis i folkeskolen og dermed også på seminariet, hvor de kommende lærere undervises i mål og værktøjer. Bæredygtig dannelse tilbyder en række øvelser der bidrager til øget opmærksomhed og fokuserer på krop, åndedræt, kreativitet. Øvelserne anbefales til elever i folkeskolen og får gode ord med på vejen af unge lærere der praktiserer øvelserne i klassen med flere positive følgevirkninger.

Udover opmærksomhed, empati og fællesskabsfølelse får vores børn også brug for resiliens, når de skal ud og slås med det rod deres forældre efterlader sig. Udviklingen af resiliens bliver også skolens opgave, og Belling præsenterer en seks-punkts fremgangsmåde der kan anvendes, så man styrker både den enkelte men også det fællesskab, der bliver en nødvendighed fremover.

Bæredygtig dannelse inddrager meget dokumentation og mange gode eksempler fra skoler der arbejder med at forberede eleverne på mødet med ressourcereduktion og klimaproblemer. Det kan i den forbindelse undre, at der ikke findes eksempler fra friskoler, der jo i ganske stort omfang eksperimenterer med udvikling af fællesskaber, grønt image og nærvær.

I lighed med anden af tidens litteratur omfattes også en diskussion om, hvorfor vi trods erkendelsen af menneskeskabte klimaforandringer er så længe om at reagere. Hvorfor vi ikke alle arbejder på at reducere vores økologiske fodaftryk. Men her har neoliberalismen et godt tag i os. Eller, som det så smukt formuleres:

Kvantiteten og diversiteten af begærstimulering kombineret med individualistisk livssyn giver næring til grådige personlighedsstrukturer med ringe sans for fællesskabets bæredygtighed.

FNs 17 verdensmål, hvoraf de første er udryddelse af fattigdom, stop sult, sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, indgår også, og der er et eksempel fra Mårslet Skole på, hvordan de kan inddrages i undervisningen og operationaliseres så de giver mening på individniveau.

Bæredygtig dannelse er en praktisk bog for den lærer der skal forberede eleverne til at overtage en verden i krise, og det er fint med alle eksemplerne, ligesom øvelserne angiveligt er anvendelige redskaber til at udvikle opmærksomme elever, men der er også mange citater og referencer undervejs, og det kan give et lidt forvirret indtryk af et ellers vigtigt input i tiden.

Af andre relevante bøger kan nævnes: Den store omstilling, Livet efter væksten, På den anden side, Fremsynet folkeskole.

Bæredygtig dannelse – Skitser til en empatisk verden

Lone Belling med Leif Frandsen

Bæredygtig dannelse

Skitser til en empatisk verden

Forord af Per Schultz-Jørgensen

231 sider

Dafolo

Udgivet: 08.03.2017

Birte Strandby