Konfliktmægler Marion Thorning skrev i 2001 bogen ”Lær at løse konflikter – i arbejdslivet”. Bogen fik en positiv modtagelse, og blev senere genudgivet i en revideret version. Nu har Marion Thorning sat fokus på familiernes udfordringer i ”Lær at løse konflikter – i familien”.

Forfatteren er selvstændig konsulent og Master i Konfliktmægling (KU). Hun har også en sygeplejerskeuddannelse, og har beskæftiget sig med konflikthåndtering i langt over tyve år.

”Lær at løse konflikter – i familien” er en lettilgængelig fagbog, der er fyldt til randen med nyttige værktøjer og input til, hvordan man agere i konflikter.

Indledningsvis redegør forfatteren for, hvad en familie er og hvornår en konflikt opstår. Hun sætter ord på konfliktadfærd og belyser vores sprog i forbindelse med konflikter. Her er der megen nyttig lærdom at hente.

Bogens vel nok allervigtigste pointe i forhold til konflikthåndtering er, at vi skal lære at blive på egen banehalvdel, når vi kommunikerer. Dét belyser forfatteren dels i et selvstændigt kapitel, men hun vender også løbende tilbage til netop dette i forbindelse med de øvrige kapitler.

Marian Thorning belyser konflikter ud fra en lang række perspektiver. Det gælder b.la. retfærdighed, kønnets rolle, børn, strategier, reaktioner, retten til at ændre sig, konfliktmægling. Især ”Konflikttrappen” er vigtig at være sig bevidst om.

Bogen er ikke en teoritung størrelse, men Marian Thorning veksler på glimrende vis mellem teori og cases. Teorien er ofte anskueliggjort af illustrationer. Samtidig er der gode referencer til de læsere, der måtte ønske at fordybe sig mere. Bagerst i bogen er der en fin litteraturliste.

Det er en særdeles velformidlet, god og praktisk indføring i konflikthåndtering, du kan bruge i en lang række sammenhænge. Her er hjælp at hente til dagligdagens små og store konflikter med teenagerbørnene, stridigheder med svigermekanikken og bataljer med ægtefællen.

Med denne bog bliver læseren bevidstgjort om de komplicerede dynamikker, der er på spil i konflikter. Læseren får nogle utrolig gode redskaber til at arbejde med konflikthåndtering. Et eksempel er fx den mentale container; dvs. at man i en konfliktfyldt situation tæller til ti og undlader at kommentere på modpartens kritik. I stedet afventer du indtil følelserne er i bero og fornuften kan tale.

”Lær at løse konflikter – i familien” er nyttig hjælp til selvhjælp. Den er et uvurderligt værktøj, hvis der er ufred i familien. Marion Thorning har forfattet en vedkommende og vigtig fagbog, om hvordan vi bedst kommunikerer med hinanden, og løser problemer i familien ved at rette blikket mod os selv fremfor at fokusere på modpartens fejl.

Lær at løse konflikter – i familien

Forfatter: Marion Thorning

Forlag: Frydenlund

222 sider. Hæftet m. flapper

Udgivelsesdato: Oktober 2019

Anmelder: Nønne Lønne Votborg