Ydre nedrustning starter med indre nedrustning.

Forfatteren til ’Følelsernes intelligens’ har skrevet en bog om Dalai Lama og dennes visioner for en bedre verden.

Bogens begyndelse leverer en del informationer, som de fleste med interesse for Dalai Lama allerede er bekendt med, men informationstætheden stiger undervejs i bogen, og der gøres også plads til de konkrete forslag, der kan bane vejen for en fredeligere verden.

Dalai Lama selv praktiserer ydmyghed, ukuelighed og medfølelse, især medfølelse står højt på listen. Begrebet bredes ud, og en diskussion sidst i bogen afklarer, at medfølelse ydermere kan fungere som en slags vaccination mod empatisk belastning og således lette arbejdet for eksempelvis sygeplejersker. Det er Dalai Lamas teori, at vi fødes uselviske men socialiseres til at blive selviske, en teori der i øvrigt dokumenteres i bogen. Et af kardinalpunkterne i Dalai Lamas følelsesmæssige opdragelse til en bedre verden er mindfulness – at forholde sig nærværende til sindets og kroppens oplevelser, og det kan praktiseres fra børnehavealderen.

I lighed med Muhammad Yunus og Grameen Bank ser Dalai Lama etableringen af forretninger med de fattigste som ejere/producenter/forretningsdrivende som et væsentligt skridt mod en mere retfærdig verden. Dels vil det kunne reducere kløften mellem rige og fattige, og dels vil en sådan egen forretning give den nye ejer kreditværdighed og selvværd.

Som eksempel på en uddannelse med det mål at uddanne til ejerskab nævnes initiativet Barefoot College i Indien der bidrager til at højne fattige kvinders sociale og økonomiske status og fremme folkesundheden. Dalai Lama citeres i den forbindelse for at gå ind for flere kvindelige ledere, fordi medfølelse falder kvinder mere naturligt, og fordi verden ikke har brug for flere macholedere eller flere magtdemonstrationer.

Hvad angår tidens store udfordringer diskuteres også bruttonationalproduktets (BNPs) svaghed som målestok for et lands økonomiske fremgang. Hvis etikken skal i højsædet, skal økonomi fremover måles på andre måder. I ’En verden uden fattigdom’ foreslår Muhammed Yunus HIP-score, det vil sige Human Impact + Profit der inddrager andre aspekter end økonomien.

Gennemsigtighed

En nærmere betragtning af mobiltelefonens produktionsrejse viste, at den havde 6.175 berøringspunkter, inden den nåede forbrugeren, herunder bevæbnede bander der opkrævede beskyttelsespenge ved de miner hvor et af grundstofferne til brug i mobilen findes. Gennemsigtighed i handel er derfor et middel til at undgå, at et produkt bidrager til ødelæggelse noget sted i verden. Det er lidt i stil med, at danske pensionskasser nu møder medlemmer, der kræver at pensionsinstitutterne ikke støtter udvinding af fossile brændstoffer.

’Det godes kraft’ kommer ind på klimaforandringer, Dalai Lamas interessante møder med verden og naturligvis især den følelsesmæssige opdragelse vi alle burde gennemgå, så vi ikke går og deler verden op i et ’os-og-dem’. En ide er Social and Emotional Learning programmer der kan lære børn at styre vrede og træne empati og samarbejde.

Bogen inddrager mange aspekter og er lidt springende i sin fremstilling af skiftevis Dalai Lamas biografi, hans holdninger og anekdoter og forfatterens egne kommentarer, men generelt en udmærket bog om et menneske der er godt for verden.

Det godes kraft – Dalai Lamas vision for verden

Daniel Goleman

Oversat af Troels Hven

298 sider

Gyldendal

Udgivet: 15.06.2015