Let og underholdende indføring i hukommelsen på baggrund af den seneste forskning.

Vi begynder med søhesteuhyret, hippocampus, der er finindstillet til at opfange hændelser og oplevelser, som er anderledes og skiller sig ud. Det er hippocampus der koordinerer de forskellige oplevelser og skaber erindringen. De erindringer der er lettest at huske, er dem der er stærkt emotionelle og flytter på vores antagelser om os selv. Som et grelt eksempel nævnes krigsoplevelser, der er voldsomme og svære at glemme og i nogle tilfælde kan udvikle sig til PTSD.

Hukommelsen er ment som et redskab for huleboeren til at forudse fremtidig fare og fungerer stadigt til det formål. Huleboerens andet behov – udover at holde sig i live – var at sørge for slægtens beståen. Derfor er det særdeles praktisk, at man bedst husker sine positive erindringer. Så har man nemlig et positivt selvbillede, når man skal finde en partner.

Hukommelsen er dermed et redskab til brug i fremtiden. Det forklarer måske også, hvorfor den er så upålidelig. Der er utallige eksempler på falske erindringer, blandt andet rummer en ellers nøjagtig beskrivelse af massakren på Utøya en enkelt helt forkert erindring. Det hænger dels sammen med fokus – som i eksperimentet hvor deltagerne skulle fokusere på en handling i en film, og de fleste overså en gorilla blandt skuespillerne. Og så har det betydning, at hippocampus selv udfylder de sorte huller og kæder begivenhederne sammen uden hensyn til sandhedsværdi.

Forskningen i glemsel har desuden afsløret problemer med de mange kriminalsager, der er blevet afgjort på baggrund af vidneudsagn, vidneudsagn der efterfølgende har vist sig at være fejlbehæftede. En kendsgerning der i øvrigt har fået norsk politi til at omlægge strategien for vidneafhøring. Ikke mere good cop bad cop i Norge.

Nok så interessant er forsøgene med at indsætte falske erindringer i folks hukommelser. Et forsøg som forfatterne tager op med deres redaktør ved blandt andet at bruge et manipuleret billede – men uden særlig succes.

At dykke efter søheste rummer et rigt facetteret udvalg af spændende information om hukommelse og glemsel fra Edgar Allan Poe og den transatlantiske ballonfærd til den overraskende kendsgerning, at funktionelle MR-studier kan afsløre empati hos en død laks, og det imponerende faktum at London-taxachauffører husker 25.000 gader og 320 ruter – og at man rent faktisk kan måle det på deres hjerner.

Hilde Østby og Ylva Østby

At dykke efter søheste

En bog om hukommelse

Oversat af Thomas Takla Helsted

299 sider

Gyldendal

Udgivet: 02.03.2018

Birte Strandby