Særligt sensitiv er et begreb, der stadigt oftere dukker op i medier og terapeutiske sammenhænge. Det betyder, at man påvirkes i højere grad end andre af eksempelvis smerte, tidspres, uro, forandringer, lys, lyde, og andre menneskers stemninger. De særligt sensitives nervesystem bearbejder alle stimuli dybere end gennemsnittet, og de bliver hurtigere overstimulerede og kommer lettere ud af balance.

Denne lille guide fortæller, hvordan man som særligt sensitiv kan bistå sine medmennesker og lade dem læsse af uden selv at tage skade.

Forfatteren har psykoterapeutisk erfaring og i den forbindelse arbejdet med professionelle redskaber. Man kan mene, at målgruppen må være meget lille. På den anden side omfatter bogen praktiske ting, som de fleste af os kan bruge, herunder værktøjer som empatisk lytning, anerkendelse og spejling. Spejling har været nævnt i flere sammenhænge de seneste år, og hvis værktøjets frekvens i terapeutisk litteratur er udtryk for hyppigheden af anvendelsen, så har det angiveligt sin funktion, skønt det umiddelbart lyder irriterende, at alle ens udtalelser udsættes for bekræftet gentagelse.

Skam og skyldfølelse – kaldet eksistentiel moms – der rammer de særligt sensitive ekstra kraftigt er kapitler for sig, ligesom overansvarlighed behandles særskilt. Det positive resultat af læsningen skulle gerne være, at man ser sig i stand til at hjælpe sine medmennesker, hvis de har brug for det.

Sidst i bogen gennemgås karakteristika ved de særligt sensitive. Netop dette kapitel kunne måske med fordel have været anbragt ved bogens begyndelse som en afklaring. Men målgruppen har naturligvis selv har styr på begrebet og derfor ikke har behov for en gennemgang af, hvad det dækker.

Ilse Sand

130 sider

Forlaget Ammentorp

Udgivet: 2014