Hvad sker der, når lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer italesætter problemer med deres elever og klienter? Bliver problemerne altid løst, eller afsløres i stedet et stadigt større problemkompleks? Skal man fokusere alene på det positive, eller gælder det om at få hældt alt det ubehagelige ud på bordet?

Jacob Folke Rasmussen har med baggrund i sin mangeårige praksis som lærer, terapeut, konsulent fremstillet en praktisk guide til den givende samtale.

Det er ikke helt enkelt. Dels er der risikoen for, at man som samtalenavigatør fokuserer på forskelligheder og ikke fanger hele mennesket. For at åbne for en samtale foreslår forfatteren en række spørgsmål: Hvad håbede du, der ville ske? Hvad var vigtigt for dig?

Det med vigtigheden kommer igen i andre af bogens kapitler, fordi vi mennesker trods vores ensartethed alligevel sagtens kan opfatte helt almindelige begivenheder vidt forskelligt, hvorfor netop spørgsmålet om hvad samtalepartneren opfatter som vigtigt er helt grundlæggende.

Et andet element i samtalen handler om, hvornår terapeuten må bringe personlige erfaringer på banen, hvornår tvivl og usikkerhed er på sin plads, og hvor meget man må engagere sig, Her er det hurtige svar, at naturligvis må man engagere sig. Man skal måske ikke berette om sine største og væsentligste udfordringer, men hvis man tidligere er stødt på en problematik der ligner klientens, kan det bidrage til et fælles udgangspunkt for afklaring af vanskelighederne.

Alt for faste retningslinjer kan skade og fastlåse samtalen, der også har ændret sig i tidens løb. En sundhedsplejerske i bogen beretter om, at de problemer hun møder i sit arbejde er ved at ændre sig fra tamme problemer – det vil sige konkrete problemer med konkrete løsninger – til vilde problemer der ikke er helt så gennemskuelige og ikke kan løses helt så let.

Positiv psykologi får hug igen, fordi anvendelsen af denne kan medføre, at det negative udelades helt, og den kan anvendes som skjult magtsymbol. Desuden er følelser som vrede og frustration ikke er problemer, men de tegn der skal føre behandleren til problemet.

Forfatteren har gode forslag til, hvordan man finder frem til mulige bagvedliggende vanskeligheder, og generelt er bogen anvendelig og ret givende læsning med dens lister og eksempler fra virkelighedens verden.

Samtaler der bygger bro

En guide til fagprofessionel samtalepraksis

Jacob Folke Rasmussen

216 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby