En hjemstavnsfortælling fra det sydfynske øhav, mere præcist Bagenkop på Langeland. Det er den niårige datter i familien der er fortælleren, og det er hendes barndom der er afsættet for denne egentligt ret triste fortælling.

Fortællerens far er fisker. Han ejer kutteren INGE AF BAGENKOP, og tidligere har han sejlet på de store have. Fortællerens mor er hjemmegående, magtfuld i sin husførelse og et moralsk kompas. Men ægteskabet går ikke godt. Far drikker stadigt mere, laver skandale til familiefesterne, og har problemer med at få bemandet sin kutter på grund af drikkeriet. Mor klager sig til nabokonen og sin mor, far prøver at hanke op i sig selv, men på et tidspunkt bliver det for meget for mor, og far bliver låst ude af hjemmet.

Senere sker en ulykke, og dødsfaldene synes at hjemsøge den lille familie. Der sker også mindst et mord i romanen. Døden kommer med ål er stadigt ingen krimi, men et billede af et lille samfund og dets livsbetingelser. Der er flere små, indeklemte skæbner med et meget beskedent antal valgmuligheder. Desperationen lever med i en del af de bagenkopske hjem, og det får fatale følger.

Fortælleren er observatør, selvom hun lader som hun ikke er, og barndommen følger hende hele livet.

Til at understøtte hjemstavnsfortællingen er der billede af Langelandsbroen, og der er søkort af Nordsøen, Østersøen og Kattegat. Desuden er sproget langelandsk, gengivet af et undrende barn, og det forlener romanen med et forsonende humoristisk skær.

Bogens ide er god, og barnet fortæller godt, men sidste del om hendes voksne liv og morens sygdom er lidt mere distanceret, lidt mindre vedkommende end barnets fortælling.

Døden kommer med ål

Heidi Kølle Andersen

139 sider

byens forlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby