Hyppigheden af depression hos personer med spiseforstyrrelser, alkoholikere og stofmisbrugere kan hos de unge individer anslås til at være på mellem 30 og 50 procent…

Det er derfor på sin plads med en omhyggelig gennemgang af depressionens historie med oprindelse i det Freud betegnede som hysteri. Bogen omfatter desuden den relevante farmakologi herunder udviklingen af antidepressiva (og elektrochok) såvel som den sociologiske side af sagen.

Depressionens fremmarch blev muliggjort af ændringer i arbejdets karakter, borgerens position og ejendomsforholdene, hvilket senere forårsagede, at skyldfølelse og lydighed blev erstattet af ansvarsfølelse, handling og selvbekræftelse. Dilemmaer der undervejs er blevet understøttet af medier og tele-realistiske programmer om almindelige liv med symptomer på problemer med handleevnen.

eller for at citere bogen:

Åbner tilbagetrækningen af forbudets regulerende kraft og konformitetens spændetrøje en motorvej for depressionen?

Mellem 1975 og 1984 vokser anvendelsen af antidepressiva med 300 procent, og ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er depression en dyr trend på grund af følgesygdomme (stress, hjerte-karsygdomme) med direkte omkostninger til konsultationer og behandlinger og indirekte omkostninger såsom tabt arbejdsfortjeneste og nedsat produktivitet. Desuden understreger forfatteren, at relationerne mellem spiseforstyrrelser, alkoholisme og stofmisbrug antagelig kan lokaliseres omkring depressionen.

Konkluderende er depressionen groft sagt prisen for det orienteringsløse menneskes voldsomme energiforbrug. Ehrenberg kortlægger problemerne, men forsøger ikke at foreslå løsninger.

Sproget er vanskeligt og oversættelsen prøver ikke at imødekomme læseren – eksempelvis anvendes ordet oscillation uagtet eksistensen af det udmærket forståelige ord ’svingning’. Bogen præsenterer megen relevant og ny information, men det tager tid at tilegne sig den, og en tur gennem Reader’s Digest ville nok have kunnet sikre et langt større publikum.

Alain Ehrenberg

Oversat af Peer F. Bundgaard

474 sider

Informations Forlag

Udgivet: April 2010