‘Begrebet cyborg er en sammentrækning af cybernetic (kybernetisk) og organism (organisme) og stammer fra et NASA-projekt i 1960. Her var cyborgen en sammensmeltning af menneske og maskine, der skulle være en ny og mere levedygtig udgave af mennesket beregnet på rumrejser.’

Ordet cyborg bliver brugt i forskellige betydninger nu, men i Cyborgmanifestet er cyborg symbolet på en figur i fremtiden, der er uafhængig af historie og traditioner.

Et cyborgmanifest er et lille banebrydende værk der fra en venstreorienteret feministisk synsvinkel bruger teknologien med cyborgen som metafor for at angribe socialistisk, postmoderne politik.

Baggrunden for at bruge cyborgen som metafor er, at der med teknologiens muligheder er flere grænser der er overskredet, for eksempel har man tidligere ment, at evnen til at bruge værktøj gjorde mennesket forskelligt fra dyret, men vi ved nu, at det ikke er tilfældet. Også grænsen mellem menneske og maskine samt skillelinjen mellem fysisk og ikke-fysisk er sløret.

Med fokus på cyborgen ser Haraway nærmere på vestlige traditioner og herunder også identiteter. Cyborgen har ingen erfaringer med patriarki, kolonialisme eller naturalisme. Det vil sige, at dualismer som kultur/natur, mand/kvinde, civiliseret/primitiv, sandhed/illusion skal gentænkes. Det sætter hvidt, vestligt patriarkat under pres, eller som Haraway skriver:

… cyborger … er det illegitime afkom af militarismen og den patriarkalske kapitalisme, statssocialismen ej at forglemme. Men illegitimt afkom opfører sig ofte overvældende illoyalt over for sit ophav. Dets fædre er trods alt uvæsentlige.

Verden ser anderledes ud med cyborg-visionens køn og biologi som noget foranderligt, og med udviklingen i teknologien er den verden måske ikke så langt væk. Den kan sætte spørgsmålstegn ved alt, vi kender, fjerne gamle magtbalancer og skabe nye. Det er os der er ansvarlige for maskinerne, for grænserne og for kvinden som socialt begreb defineret som modsætning til manden.

Haraways skrift er ikke mindre vigtigt nu, end det var ved udgivelsen i 1985. Det er vanskelig læsning, men det sætter gang i nye måder at tænke på og er klart anstrengelsen værd.

Et cyborgmanifest

Naturvidenskab, teknologi og socialistisk feminisme i det sene tyvende århundrede

Donna Haraway

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

120 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2020

Birte Strandby