Ændring af ens opmærksomhedsmønster virker som kognitiv vaccination mod depression

Det lyder umiddelbart som løsningen på de følelsesmæssige udfordringer de fleste af os tumler med. Alle kender det med, at en tanke eller en følelse sætter sig fast, og så kan man ikke slippe den igen. Eller man har en dårlig vane, man gerne vil af med, eller måske et ideal, man ikke rigtigt kan opnå. Men nu er der håb forude. Man kan træne sin opmærksomhed, vende den udad og flytte fokus væk fra de forstyrrende tanker og følelser. Det er ikke nogen let proces, og en omprogrammering af en vane tager 14 – 15 uger, men Lars Fomsgaard hjælper os på vej.

Indledningsvist fortæller Fomsgaard om vores stenalderhjerne, der kan mange fornuftige ting, men som også kan risikere at bruge krudtet forkert, indtil vi lærer den noget andet. Det handler om amygdala og de historisk praktiske reaktioner, vi har, når vi for eksempel føler os truede. Og det handler om autopiloten og bevidstheden. Om hvor let det er at lade autopiloten styre det hele. Desværre risikerer vi, at bevidstheden falder i søvn og de tilhørende hjerneområder degenererer, hvis autopiloten kører hele showet. Og autopiloten kan ikke alting. Hvis man kører bil og taler i mobil undervejs, så svarer det til at køre rundt med en promille på 0,8, og reaktionstiden er derefter.

For at reducere autopilotens arbejde og inddrage bevidstheden, så den igen bliver virksom, præsenterer forfatteren forskellige former for opmærksomhedstræning. Det er ikke nok at løse en sudoko. Når man først har fanget essensen, så ryger den også over på autopilot, men man kan udfordre bevidstheden på mange andre måder, eksempelvis ved at gøre en automatisk handling – som at cykle – bevidst igen. Der er flere gode bevidsthedsvækkende og let frustrerende spil på hjemmesiderne: brughjernenbedre.dk, brainHQ,com og lumosity.com

Arbejdet med opmærksomhed og bevidsthed er grundigt beskrevet, og man får umiddelbart lyst til at afprøve spil og muligheder. Teksten er klar og læsevenlig, men måske er der også lidt hurtige konklusioner ind i mellem.

For eksempel: ‘… de børn som ikke deler ud og ikke lader andre lege med deres legetøj, føler deres overlevelse truet og kan meget vel føle sig stresset’. Det er sikkert korrekt, men det kan også være aldersbetinget, små børn har behov for at få fastslået, hvad der er dem og deres, og hvad der er de andres netop for at træne deres egen bevidsthed.

Og som noget af det første i bogen nævnes det med at flytte opmærksomheden, fokusere på noget andet. Her omtales blandt andet kærestesorg, som man således også kan styre ved at flytte opmærksomheden ‘… væk fra kærestesorgen. Pling!’ Men så gode til at styre opmærksomheden er vel de færreste af os. 

Ellers er bogen inspirerende og overbevisende, og man kan næsten ikke vente med at gå i gang med af afprøve de mere underholdende af mulighederne.

Kilder og referencer omfatter angivelse af hjemmesider og fylder næsten 70 sider.

LÆR AT STYRE

dine tanker og følelser

Lars Fomsgaard

268 sider

Forlaget Brug Hjernen Bedre

Udgivet: 2023

Birte Strandby