Lille bog om kunsten at træne sin hjerne. Hjerneforsker Troels W. Kjær tager fat i fem indsatsområder, hvor det er muligt at forbedre tingenes tilstand: Hukommelse, opmærksomhed, reaktionstid, stressdæmpning og visuospatiale færdigheder – det vil sige når man vil forbedre hjernens evne til at transformere de oplysninger, øjet ser.

Skuespilleren Mikael Birkkjær har stillet sin hjerne og krop til rådighed og gennemgår efter Troels W. Kjærs anvisninger et seks uger langt program, der har en tydelig positiv effekt på hukommelse og opmærksomhed, de to områder Birkkjær har ønsket forbedre.

Øvelserne kræver som den type øvelser oftest gør en del selvdisciplin, især dem der beskæftiger sig med talenter, vi ikke i forvejen er begavede med. For Birkkjærs vedkommende drejer det sig især om talbehandling, men det bliver klart bedre i løbet af processen.

Birkkjærs øvelser kommenteres af både Birkkjær og Kjær, og sidstnævnte supplerer med forklaringer om opbygning af hjernen, men siger ikke meget som ikke allerede er sagt af eksempelvis Kjeld Fredens og Ann-Elisabeth Knudsen.

De sidste godt 100 sider er øvelser, der kan anvendes, hvis læseren selv ønsker at træne sin hjerne. Træningen fungerer, men den er nu ikke så ny som angivet i bogen. Englænderen Tony Buzan udgav i halvfjerdserne en række bøger om, hvordan man kan udvikle hukommelsen og bruge hjernen bedre, og man kan i hans bog Use Your Memory møde ordlister efter samme principper som dem der anvendes med stor flid i Knivskarp.

Til gengæld er erfaringerne med, at de positive følelsesmæssige oplevelser også påvirker koncentrationen positivt såvel som dokumentationen i forbindelse med spejlneuroner relativt nye.

Knivskarp – fra normal til genial – træn din hjerne på 6 uger

Mikael Birkkjær & Troels W. Kjær

i samarbejde med Anne Mette Futtrup

262 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 2014

Birte Strandby