En fremtidsroman der tramper rundt i vores værste frygt. Vi er i 2030 og har ikke formået at reagere fornuftigt på hverken klimaproblemer eller flygtningekrise. Resultatet er, at blandt andet Amager, Lolland, Læsø og andre dele af landet er oversvømmet, og befolkningen er med helikoptere og skibe evakueret til nyoprettede flygtningelejre. Klimapolitiet har taget magten fra en svag regering, og hvor det tidligere var organisationens hovedopgave at holde øje med, hvordan befolkningen styrede sit ressourceforbrug, så er klimapolitiet nu blevet til en slags selvbestaltet grænsevagt, der skal forhindre flygtninge i at nå ind til det centrale Danmark.

Markus er hovedperson. Han er jurist, men på grund af udviklingen på arbejdsmarkedet, er det umuligt for ham at finde arbejde, og han og hans kone lever af hendes indtægter fra prostitution.

I dette slemt pressede samfund bliver Markus meldt til Klimapolitiet, fordi han gribes i at bruge benzin i weekenden. Hos Klimapolitiet bliver han og andre lignende kriminelle trænet i våbenbrug, og efter kort tid bliver de sendt til Lampedusa og siden Etiopien, hvor de i bogstaveligste forstand skal bekæmpe flygtninge fra Afrika.

Netop i forbindelse med denne bekæmpelse kommer nogle bemærkelsesværdige scener, der meget vel kunne være inspireret af Coppolas film fra 1979 Dommedag nu. Det er seriøst skræmmende, og Markus bliver trods sin deltagelse i handlingerne også skræmt. Så da han får tilbudt job i Klimapolitiet, tøver han ikke, men går ind i det for at slås for humane vilkår for flygtninge. Det bliver ikke nogen helt let kamp, og han møder en ualmindeligt sejlivet modstander.

Scenariet er godt opbygget, og stemningen svinger mellem håb og dystopi, men efter Markus’ hjemkomst fra Etiopien flader fortællestilen lidt ud, selvom der kommer et hektisk sidste kapitel. Der er nogle væsentlige pointer og nogle klare advarsler, men sidste halvdel lever ikke helt op til de indledende takter.

(Kan der være taget fejl af maskinpistoler og maskingeværer i romanen, eller er folk bare superstærke?)

Klimapolitiet

Kim Engelbrechtsen

197 sider

Trykværket

Udgivet: 16.10.2019

Birte Strandby