En guide til at skrive faglige, digitale tekster der er så klare og inspirerende, at selv vore dages rastløse læser kan bliver fanget af dem. I modsætning til andre, mere populistiske skriveguider er denne baseret på ny viden om hjerner og kognitive processer samt på muligheden for at udnytte potentialet i de digitale medier; for læserens vedkommende er der mulighed for at erhverve nye skrivevaner.

Der indledes med et billede af den moderne læser, og af hvordan den digitale påvirkning manifesterer sig. Hvad sker der med koncentration, indlæring og langtidshukommelse, når vi læser på skærmen, og hvorfor foretrækker de fleste – også unge – stadigvæk papir?

Med digitaliseringen har opfattelsen af ‘klar tekst’ fået nyt indhold. Tidligere var den klare tekst defineret af lixtal og grammatik, nu opleves en tekst som klar, når den aktiverer hjernens eksisterende forbindelsesmønstre. Det betyder, at teksten skal afspejle fem kognitive greb, som hjernen bruger, når den skal forstå noget nyt. De fem greb er kategorier, historier, forbindelser, sammenligninger, forventninger. De er indgående beskrevet i bogen, eksempelvis er historien en måde at gøre det abstrakte konkret, og forventninger dækker over, at vi forventer at kunne genkende sætningsstruktur og grammatisk struktur, når vi læser.

Essensen i Den digitale læsers hjerne er 20 helt konkrete råd til den faglige tekst. Det handler om den bedste placering af vanskelige ord, om ensartet sprogbrug når tungt fagligt stof udlægges, og et råd handler om at placere udsagnsled og grundled tidligt i sætningen og sammen. Ingen tysk inspiration her.

Der er glimrende eksempler på, hvordan man gør det forkert, og hvordan det kan gøres rigtigt og raffineret. Det ser ud til, at kommunale brevudvekslinger har lagt krop til mange af de eksempler der demonstrerer ringe sprogbrug. Heldigvis er der rigtigt mange forslag til god og klar formidling. Der er desuden tjeklister og resumé af den undersøgelse der belyser de moderne læsers profil.

Fin guide med klar tekst. Let at slå op i og nydeligt layoutet.

Den digitale læsers hjerne

En skriveguide til fagfolk

Kresten Bjerg

208 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: 2017

Birte Strandby