En hårdt såret soldat skulle opereres, men der var ikke mere morfin. En sygeplejerske injicerede ham med en saltvandsopløsning. Soldaten blev opereret og syet sammen igen overbevist om, at han var blevet bedøvet – og dermed uden smerter. Eksemplet er fra 2. verdenskrig, og flere soldater blev opereret efter at være blevet ‘bedøvet’ med en saltvandsopløsning.

Der er andre eksempler fra hverdagen. En kræftramt mand får at vide, at han behandles med ny vidundermedicin – og kræftknuderne forsvinder. Herefter oplyser man, at medicinen alligevel ikke virker, og han bliver syg igen. En anden mand tror sig ramt af en voodoo-forbandelse, og det lykkes lægen at fjerne sygdommen ved at simulere uddrivelsen af det forventede ‘onde’.

Placeboeffekten er et hot emne, er det muligt at helbrede os selv med den rette indstilling?

Ifølge IASP (International Association for the Study of Pain) er smerte altid subjektiv, og lægevidenskaben råder over adskillige eksempler på mennesker der har kunnet helbrede sig selv eller undgå smerte på grund af kombinationen af en klar hensigt med en kompromisløs tillid til muligheden.

Forfatteren, Joe Dispenza, undersøger dels hvad der får mennesker til at tro så kraftigt, at de rent faktisk kan styre fysiologien og helbrede sig selv, og dels hvordan man selv kan påvirke sin underbevidsthed og dermed sit helbred.

Ifølge Dispenza består placebo af betingning, forventning og mening, hvor betingning kan frembringe fysiologiske forandringer, forventningen er at vælge – og i forbindelse med ønsket om ændringer i ens fysiologiske tilstand vælge at tro på ændringernes mulighed; og mening dækker over den bevidste intention der skal muliggøre ændringerne.

Med til opklaringen af effekten hører en gennemgang af hjernens processer fra fremstillingen af dopamin til Pavlov og det underbevidste program kontra den bevidste tænkning. Meditation og hypnose er glimrende redskaber, når der skal rodes i det underbevidste, men det er ikke alle der kan hypnotiseres og nogle kan kun hypnotiseres til en vis grad; de kan ikke påvirkes til at gøre ting der er dem meget imod med deres sædvanlige personlighed. Af 185 forsøgspersoner var der en, der via hypnose kunne påvirkes til at dræbe et andet menneske.

Flere ting kan influere mennesker såsom forhold til familie, venner, omgivelser. Et studie i bogen angiver, at hospitalspatienter med udsigt til træer bliver hurtigere raske end patienter med udsigt til murstensmure. En latterkur – som Marx Brothers film i det omtalte tilfælde – viste, at 10 minutters hjertelig latter gav to timers smertefri søvn for den af den smertefulde Bechterews sygdom ramte person. Dermed er positive og negative tanker noget der skal tænkes ind, hvis vi skal være vores egen placebo.

Dispenza har eksempler fra egen praksis og der er meditationsøvelser, der kan bringe læseren tættere på udnyttelse af placeboeffekten. Visualisering erpå palletten over anvendelige værktøjer.

Det er interessant læsning, især de mange beretninger fra det virkelige liv, og man kan næppe tvivle på placeboeffekten. Om man har tillid til forfatterens metoder er en anden sag, og bogen er ikke ganske fri for en lidt selvforherligende tone, men hvem ville ikke have det, hvis man fik lejlighed til optræde som Gud?

Joe Dispenza

Placeboeffekten

Helbred dig selv med sindets kraft

Oversat af Annette Leleur

412 sider

Borgen/Gyldendal

Udgivet: 03.07.2017

Birte Strandby