Der sidder fire mand på en tømmerflåde …

Oktober måneds tænkepause ser nærmere på humorens væsen. Hvad er humor, hvornår er humor god, hvornår er den plat, og hvad kan den bruges til?

Stefan Kjerkegaard trækker de gamle filosoffer på banen, Kant, Aristoteles, hvis afhandling om komedien desværre aldrig nåede frem til vores århundrede, og Freud, der betragtede humor som fornuftens og facadens frikvarter, og en ventil for drifter og aggressioner.

Set fra andre vinkler – leveret blandt andet af Holberg og Alexander Pope – ligger der en demokratisering af viddet i humoren: Alle har ret til at spille med sproget, og alle har adgang til humor. At Pope så mente, at ‘for det menneske, der kunne finde på at spille med ordene var vejen til andre synder som tyveri ikke lang‘ er en anden sag.

Forfatteren vender både Keld og Dirch-sketchen Der sidder fire mand på en tømmerflåde, Riget af Lars von Trier, betydningen af timing og den kedelige trang til at grine af andre for selv at kunne føle sig hævet over dumheden, som er det der regerer, når vi griner af molbohistorier, Århushistorier og Cirkusrevyen.

Humor kan underminere diktaturer. I Nordkorea er sarkasme blevet forbudt. I middelalderen var der frit slag med humoren en gang om året, og galskaben blev lukket ud ved fastelavn. Det var ifølge magthaverne en ventil til at lette trykket for indestængte, aggressive følelser overfor især kirkens repræsentanter.

De mange vinkler på humor er underholdende, men det er også meget spredt fægtning.

Peter Borberg søger i sin bog Humor – alvorlig talt – Levende samtaler med danske humorister fra 2009 at udlægge begrebet.

Stefan Kjerkegaard

Humor

Tænkepauser

60 sider

Århus Universitetsforlag

Udgivet: Oktober 2017

Birte Strandby