’Humor er det, man ikke har, hvis man forsøger at forklare, hvad det er.’ Står der i indledningen, og det viser sig desværre at være sandt. Bogen er ikke særligt humoristisk. Det vil sige, lidt sjovt er det, når Jytte Abildstrøm foreslår humoristisk kloakering i København, når Rune T. Kidde ønsker sig en gravsten, hvorpå der står ’optaget’, eller når Søren Fauli beder Kvickly om at nægte hans ekskone adgang til deres butikker.

Men ellers er humoren en alvorlig affære, en overlevelsesstrategi ifølge Farshad Kholghi, et oprør mod stive regler og former ifølge Lotte Heise og Jytte Abildstrøm, bogens to eneste kvinder, der trods stor forskellighed i deres humoristiske udtryk, begge opfatter humor som nødvendigt stilbrud, et oprør mod fastlagte konventioner.

Den lille samling om humor hos 11 humorister er let og hyggelig, og det er spændende at læse, hvor forskelligt begrebet opfattes.

Måske ville det have været rart at vide, hvilke udvælgelseskriterier der er anvendt. Hvorfor det netop er disse 11 og ikke eksempelvis Søs Egelind, Erik Clausen eller stand-upperen Linda P. fremgår ikke helt klart, ligesom interviewformen har sine mangler: Mangen brug af det franskmændene kalder l’effet de réel – altså tilsyneladende overflødige beskrivelser af eksempelvis ting i omgivelserne – eller forfatterens kommentarer om de interviewede giver lidt baggrund og nærhed til personerne, men udvander samtidigt bogens i forvejen ikke alt for høje informationsniveau.

Alt i alt en farverig lille bog med et rimeligt underholdningspotentiale, men selv med fantasifulde og inspirerende mennesker som Abildstrøm og Kidde bliver det en lidt flad affære, og man aner alene en brøkdel af det fantastiske potentiale, der må være belæg for. Til gengæld kan det være en rigtig god ide at prøve at indfange humorens væsen, og interessante facetter såsom Farshad Kholghis betragtninger om, at satirens muligheder skal udnyttes politisk og Lotte Heises opdeling i mands- og kvindehumor, er forcer i bogen, men det bliver ikke til meget mere end overfladesurfing. Det er en skam, netop fordi begrebet humor er så enestående tillokkende, litterært sparsomt diskuteret og sagtens kunne behandles grundigere – eller sjovere.

Forfatter: Peter Borberg
156 sider
Forlag: mellemgaard
Udgivet: 2009