Hvis jeg troede på, at vi alle har en forudbestemt skæbne, var jeg aldrig blevet politiker og da slet ikke socialdemokrat

Et indgående selvportræt af Helle Thorning-Schmidt venligt styret af Ninkas mangeartede og kortfattede spørgsmål til barndom, kærlighed, hverdagsliv og politik.

En del af stoffet handler om familie og hjemmeliv, men det er især den politiske argumentation, der gør bogen læseværdig. For eksempel går Helle Thorning-Schmidt i et vist omfang ind for liberale værdier og vigtigheden af at være herre i eget liv, samtidigt med at hun på ægte socialdemokratisk vis ønsker at bidrage til et samfund, hvor hver enkelt får lige muligheder fra starten.

Helle Thorning-Schmidt er også blandt de første til at udmelde, at børn ikke er tabere i kvindefrigørelsen/kvinders indtræden på arbejdsmarkedet, men derimod vindere fordi de nu har fået tilstedeværende fædre. I ervhervslivet er der stadig ubalance mellem kønnene, og for at fremme kvinder i erhvervslivets top prioriteres kønskvotering af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber.

Politikerens rolle kræver beslutsomhed, dømmekraft, mod og tvivl samt en vis ydmyghed og lytteevne, når man skal gå i tjeneste for befolkningen. I øvrigt kan man ikke længere tale om rolle, for nu er personen og politikeren den samme for med tidens medieovervågning gives ikke plads til et udsvævende privatliv.

Bogen giver et pænt og troværdigt billede. Den har ikke helt undgået udfald efter den siddende regering for dens utilbøjelighed til at lytte til mindretallet og efter pressens grænseoverskridende nyhedsjagt, men ellers er der mange gode ord, om hvordan vi får ændret dagens debatformer og lærer os at handle i fællesskab.

Anne Wolden-Ræthinge

202 sider

Kastaniehøj

Udgivet: 2011

Birte Strandby