En spændende erindringsbog der fokuserer på en samling netsuker – små japanske figurer i elfenben, lak og perlemor (bijoux-joujoux lilliputien) – der er blevet overdraget fra kunstsamleren Charles Ephrussi til hans fætter og ned gennem familien indtil den er landet i forfatterens eje. Det har fået forfatteren til at forfølge den store samling – 264 af slagsen forestillende børn, der leger, harer, en tiger – fra Paris i 1870’erne, hvor Charles, tredje søn i den jødiske bankier-familie, anskaffede den til sin kunstsamling. Charles var blandt andet meget begejstret for impressionismen og promoverede maleren Monet overfor velhavende venner, og netop i forbindelse med impressionismen dukkede også interessen for netsuker og japonismen op:

Denne voldelige forening af historiefortælling og grafisk kaligrafisk klarhed var katalyserende.

Skulle man få lyst til at se den meningsdannende skribent og kritiker Charles, kan han findes på Renoirs maleri Le Déjeuner des canotiers, ligesom han angiveligt skulle være forbillede for Swann i Proust’ På sporet af den tabte tid.

Da Charles’ fætter Viktor, forfatterens oldefar, skal giftes i Wien, sender Charles sin samling af netsuker som bryllupsgave til ham. Og forfatteren tager til Wien for at se, om han kan opspore noget af familiens historie, og senere tager han i samme øjemed til Tokyo, Odessa og London.

Udover en levende indføring i tidens kunst og mode er der også en fremstilling af de antisemitiske strømninger som for eksempel Dreyfus-affæren i Paris i slutningen af 1800-tallet og senere Hitlers magtovertagelse i Tyskland og 2. verdenskrigs indflydelse.

Det er en enestående erindringsbog med fyldig, vidunderligt velformuleret indsigt i kunst, kultur og politiske bevægelser.

Edmund de Waal

Oversat af Jesper Klint Kistorp og Ole Thorslund Andersen

388 sider

Hr. Ferdinand

Udgivet: November 2011

Birte Strandby