10 råd med udgangspunkt i de ændringer, der er sket i forhold til tidligere tiders politiske virke, herunder en diskussion af politikerens ændrede rolle overfor mediernes stigende magt. Rådene går blandt andet på politikerens øgede synlighed og behovet for politikerens opmærksomhed på egen optræden, udnyttelse af patos og mulighederne for god kontakt til pressen. Den politiker der ikke eksponeres, vælges ikke.

EUs overtagelse af flere beslutninger betyder desuden, at politikeren har dalende indflydelse og dermed spiller en mindre rolle. Betyder ændringerne, at den demokratiske debat kommer tættere på borgeren, eller bliver den mere overfladisk? Ganske vist giver internettet mulighed for at følge et lovforslag fra start til slut, og der er mange orienterende blogs, men en stor del af de unge vælgere stemmer i ’sympatibølger’– det vil sige, at populariteten og stemmerne går det det bedste hit, hvad enten det er Lene Espersen eller Johanne Schmidt-Nielsen. Med den større troløshed følger, at 30% af vælgerne er tilbøjelige til at stemme på enkeltpersoner eller enkeltsager – som eksempelvis når Villy Søvndal får medvind, fordi vælgerne ville have et alternativ til Venstres udlændingepolitik.

Som i Anne Wolden-Ræthinges bog om Helle Thorning-Schmidt, Helle – i samtaler med Ninka, gives udtryk for, at vælgerne ikke længere skelner mellem politiker og privatperson, men stemmer på mennesket. Lidt forbløffende er rådet om at melde sig ind i Danmarks magtfulde politiske klasse, og her er også interessante indslag om nepotisme.

Succes på Borgen er i overensstemmelse med Mads Christian Esbensen og Bo Bredsgaard Lunds bog fra 2009: Det politiske superbrand, der opdeler det politiske superbrand i synlighed, strategisk kommunikation, karisma, troværdighed, politisk håndværk og visioner. Hvad de fire første angår, er Winther enig, hvorimod politisk håndværk og visioner ifølge Winther er blevet skubbet i baggrunden.

Bogen giver samtidigt et godt oplæg til en diskussion om, hvordan demokratiet kan fungere fremover.

Bent Winther

152 sider

Berlingske Media Forlag i samarbejde med People’s Press

Udgivet: 05.11.2012