Denne bog må ingen, der går op i historien om anden verdenskrig, gå glip af. Den handler om de sidste uger i april-maj 1945, da Hitlers tredje rige brød sammen og lå i ruiner.

Bogen indeholder bl. a. en række samtaler med  nogle af de personer, som på den tyske side var tæt på  begivenhederne, da de sovjetiske styrker indtog Berlin.

Forhistorien om disse samtaler er i sig selv interessant. I 1973 opsøgte DR’s Tysklands korrespondent, Frode Kristoffersen (1931-2012) disse mennesker og interviewede dem. Af endnu ukendte årsager blev de aldrig bragt i fjernsynet, selv om DR havde haft en del udgifter til fotografer og honorarer til nogle af de medvirkende.

På et tidspunkt blev der foretaget en transskription af samtalerne. De endte i en flyttekasse hos Gyldendal. Forlaget har overdraget materialet til forfatteren Erik Ingemann Sørensen, som sætter beretningerne ind i sammenhængen om de sidste dage inden den tyske kapitulation.

Efterretnings officeren Gerhard Bolt tegner overfor Frode Kristoffersen et billede af livet i førerbunkeren i Berlin,   mens de sovjetiske styrker kommer tættere på. Også Hitlers chauffør, Erich Kampa, fortæller. Der berettes  om en dødsmærket Hitler, som skriver testamente, gifter sig med Eva Braun, hvorefter de begår selvmord.

Frode Kristoffersen har også talt med personer omkring storadmiral Karl Dönitz, der efter Hitlers død var manden, der overraskende efterfulgte føreren. Han  havde hovedkvarter i Flensborg. Her afsløres det, at mens landet lå i ruiner var der en magtkamp med Himmler.

D´onitz vandt og i en samtale med Kristoffersen afviser han formodningerne om, at han havde til hensigt at forlænge krigen fra Danmark og Norge for at forhale kapitulationen. Tværtimod ville han hurtigst muligt afgive de to tysk besatte lande for at undgå  kamp og blodudgydelser.

Under et regeringsmøde i Flensborg var bl.a. den tyske øverstkommanderende i Danmark, Hermann von Hanneken, til stede. Her foreslår han, at den rigsbefuldmægtige i Danmark, Werner Best, arresteres eller skydes.  Generalen begrunder det med, at Best har samarbejdet med den danske modstandsbevægelse i timerne før den 5. maj. Best slap.

Jo, megen interessante oplysninger står i kø.  Erik Ingemann Sørensen afslører, at mange af de interviewede selviscenesættelser sig for at stå i et bedre lys.  Det gælder navnlig  D˚oniz og rustningsminister Albert Speer, som Frode Kristoffersen også opsøgte. Begge benægtede, at  kende til masse udryddelserne og brug af slavearbejderne i rustningsindustrien.

Under Nürnberg processen lykkedes det Speer at tørre forbrydelserne af på sin næstkommanderende, der blev hængt, mens Speer slap med 20 års fængsel.

I det sidste kapitel, “Tysklands tunge arv “ peger Erik Ingemann Sørensen på, at nazisterne selv leverede alle beviserne på de forbrydelser, som blev begået i de 13 år, de havde magten. Han slutter:

“Vi må aldrig holde op med at fortælle historien. Den skal fortælles igen og igen, så ofrene og lidelserne ikke bliver glemt”.

Historie

Krigens sidste dage

Erik Ingemann Sørensen

Med interviews af Frode Kristoffersen

289 sider, ill.

Udkom 22. februar 2020

Gyldendal

Anmelder

Bjarne Gregersen