Den saudiarabiske forfatter og blogger Raif Badawi beskrev på nettet sine tanker om politik, religion og frihed. Han blev arresteret i 2012, da han forberedte en konference’en dag for den frie tanke’. Efterfølgende blev han dømt til 1000 piskeslag og ti års fængsel.

I bogen finder man de vigtigste af hans forbudte skrifter, der mest af alt røber konflikten mellem den officielle religionsudøvelse og kravet om et liv med selvbestemmelse. Badawi kræver liberalisme, tolerance, ytringsfrihed og menneskerettigheder, også for at den arabiske verden ikke skal falde bagud af dansen. Her stiller han sig på samme side som Samir Kassir, hvis bog ‘At være araber’ blev udgivet i 2009. Kassir beklager den politiske og intellektuelle stagnation i den arabiske verden fra Egypten til Syren. Det er også Badawis projekt på nettet, og en af de ting han går efter er ytringsfriheden som i essayet ‘Tænk hvad du vil’:

Den arabiske tænker burde kunne udtrykke sine tanker og sin filosofi fuldkommen ærligt, modigt og ligeud, også hvis hans tanker rummer fejl eller skulle stå alene mod ‘de religiøse sæders’ strøm. Og samfundet burde på sin side åbne sit hjerte for alle ideer og tankeretninger og give sig selv en chance for at lytte til de andres meninger, for bagefter at kunne kritisere dem konstruktivt.

Heri kan man dårligt være uenig. Interessant er det, at Badawi så begejstret går ind for liberalismen, der jo som bekendt er ved at kamme over i den vestlige verden, der i høj grad lider under individualismens egoistiske følgevirkninger. Til gengæld kritiseres religionens tilbøjelighed til detailstyring af menneskets tilværelse, som Badawi smukt skriver:

…fornuftig og rationel humanitet er den eneste katalysator og motor mennesket behøver for at kunne opbygge et samfund med tolerance, kreativitet, kunst og teknologisk udvikling.

Som et ægte skræmmeeksempel trækker Badawi katolicismen frem, som denne så ud, før Luther kom ind på arenaen: Et præsteskab der ragede til sig og solgte aflad.

Religionens utilstrækkelighed understreges yderligere, når det drejer sig om områder, hvor menneskelige love fungerer, eksempelvis kan institutioner og systemer i betydningen trafiksystem, arbejdssystem, forvaltninger ikke forvaltes via religionen.

Badawi kritiserer desuden den forringelse af kvindens situation, der har fundet sted i Saudi-Arabien de seneste 30 år. En lov forhindrer kvinder i at arbejde i Saudi-Arabien, en anden lov kræver at kvindelige, arabiske studerende i udlandet skal have en mandlig ledsager.

Den lille bog er værd at læse, og der står mere om Badawi på Amnesty Internationals hjemmeside.

Aase Schmidt, Lis Vibeke Kristensen og Mille Rode (red.)

Udvalgt og bearbejdet af Constantin Schreiber

Oversat af Per Øhrgaard

90 sider

Dansk PEN

Udgivet 2015