De idiomatiske vendinger er udviklet gennem mange hundrede år, og de afspejler dansk levevis, dansk kultur, den danske natur og danske forestillinger om liv og død.

Med denne lille guide søger Lise Bostrup dels at skabe en liste over idiomatiske vendinger og dels at argumentere for, at det danske sprog er så rigt på spraglede udtryksformer, at det ikke er nødvendigt at importere engelske vendinger.

Det lykkes udmærket at bevise det danske sprogs mangfoldighed, og listen over idiomatiske vendinger er også så lang, at den kan anvendes til opslag og dermed bidrage til udvikling af sproget.

Desværre er mange af vendingerne forklaret upræcist. For eksempel er udtrykket ‘At græde tørre tårer’ oversat til ‘at hykle’. Her siger Den danske Ordbog, at betydningen er ‘ikke beklage noget som andre synes er trist’.

‘At have ben i næsen’ er i Med Ja-Hatten på oversat til at være intelligent og taktisk, mens det i Den danske Ordbog er forklaret som at ‘(være) dygtig, viljestærk og god til at klare sig’. (Og hermed afvises også Arnes version fra Terkel i knibe: at nyse mens du spiser fisk.)

‘At stikke næsen i sky’ er udlagt som ‘at prale’. Her siger Den danske Ordbog ‘at optræde overlegent’, og det er vel ikke helt det samme?

Ydermere er der udtryk, der er forklaret uden egentligt at kræve en forklaring som ‘at spille bold med nogen’ der er udlagt som ‘at lege med nogen’. Og ‘at holde skindet på næsen’ er omsat til ‘at redde andres respekt for en’, mens Den danske Ordbog omsætter til ‘lige netop klare en økonomisk betrængt situation; med nød og næppe klare en prekær situation’.

En del forklaringer er rigeligt forenklede. Således sættes ‘at gå i den sorte skole’ lig med ‘at deltage i en undervisning med udenadslære’. Udenadslæren er symptomatisk for den sorte skole, men bestemt ikke dens eneste karakteristika.

Bogen giver mulighed for at slå op under et ord og finde ordsprog eller idiomatiske vendinger. Under Fordomsfuldhed står der:

at gå i for små sko / at sætte folk i bås / ikke at kunne se ud over sin egen næsetip / at gå med skyklapper på

Sædvanligvis sættes ‘at gå i for små sko’ lig med smålighed. Hvordan det kan blive til fordomsfuldhed er ikke sådan at gennemskue.

Generelt er Bostrups ide måske ikke så tosset, og bogen kan måske være en hjælp, hvis man står og leder efter et passende udtryk, men Med Ja-Hatten på stiller betydelige krav til brugerens egen evne til at sortere i de sproglige muligheder.

Med ja-hatten på

Idiomatiske vendinger i moderne dansk

Lise Bostrup

under medvirken af Ingelise Hallengren, Birgitte Harvald, Lene Lund, Ellen Strandgaard, Poul Sørensen, Anne Pia Thoregaard og Marianne Ølholm.

Illustrationer: Gert Ejton

128 sider

Forlaget Bostrup

Den danske sprogkreds

Udgivet: 18.12.2019

Birte Strandby