Jubilæumsskrifter er som regel kedelige og kun interessante, hvis man har et nært forhold og kendskab til jubilaren. Det samme gælder også det foreliggende om det internationale politisamarbejde Interpols 100 års jubilæum.

Skriftets  forfatter, den tidligere politimand Frode Z. Olsen, har sagligt set leveret et propert stykke arbejde, som nok vil være i stand til at fange nørders interesse. Vi andre bliver henad siderne efterladt med et indtryk af noget ligegyldigt. Naturligvis er det brede internationale samarbejde om at bekæmpe kriminalitet ikke ligegyldigt, men hverken bogens sprog eller fremstilling fanger.

195 lande, næsten hele verden, bakker i dag op om Interpol. Der er dannet specielle grupper, der kan bekæmpe de forskellige former for kriminalitet. I nyere  tid f.eks. økonomiske forbrydelser, børneporno og andet. Den organisation, der blev stiftet i Wien i september 1923, har flot – og teknologisk overbevisende – fulgt med udviklingen inden for alle grene i samfundet, hvor brådne kar fristes til begå kriminalitet. 

Danmark var med fra begyndelsen. Et første og opsigtsvækkende bidrag var cand.jur. Hakon Jørgensens udvikling af et entydigt talsystem baseret på individuelle fingeraftryk, som med stor sikkerhed kunne identificere en person og på minutter kunne telegraferes jorden rundt. 

Hakon Jørgensen (1879-1927) regnes for en af dansk politis mest blændende begavelser og drivende kraft i det tidlige internationale politisamarbejde.

Frode Z. Olsen skriver, at dansk politi i 100 år har været forrest i definering og realisering af internationalt politisamarbejde, som virker i praksis og overholder fundamentale retsprincipper. Markante danske politiledere har siddet i styrende organer og har bidraget til opklaringen af alvorlige forbrydelser.

Organisationen har holdt sig klar af politiske stridigheder og forviklinger landene imellem. Dog ikke under anden verdenskrig, da nazisterne overtog kontrollen med  Interpol.

I dag er der ingen danske politifolk i Interpol, og i Europol bidrager vi med fem-seks politifolk. 

“Måtte det aktuelle magre danske engagement i det internationale politisamarbejde være forbigående”, skriver Frode Z. Olsen.

Han, der er født i 1950, har bestridt forskellige poster i politiet og var 1991-1994 udstationeret i Wien som politiforbindelsesofficer. I en årrække var han chef for kriminalpolitiet på Frederiksberg. Olsen blev i 2002 tilknyttet Den internationale Straffedomstol, ICC i Haag

Interpol i 100 år

Internationalt politisamarbejde 1923-2023

Jubilæumskrift

Forfatter Frode Z. Olsen

135 sider

Udkom september 2023,

Forlaget Patagonien 

Anmelder Bjarne Gregersen