Hvad er skriften – andet end muligheden for at lagre viden i en ekstern hukommelse?

Man skal nogle tusind år tilbage for at finde de første former for billedlig fremstilling. Denne findes i tre grundformer: imitation, information og dekoration, og det er i et vist omfang også sådan vi bruger skriftsproget i dag, omend det dekorative er blevet lidt sjældnere.

Skriftsproget har haft mange former og formål, således har mesopotamiske tegngenstande været beregnet til at bruge i handel, eksempelvis var der der genstande der symboliserede bestemte mængder. Det er her forbløffende, at der findes en tegngenstand der betegner mængden 36.000. Systemet med tegngenstande i Mesopotamien er fra 9.000 før Kristus.

3.000 før Kristus opfandt sumerne et matematisk system til at lagre data uden for hjernen. Systemet hedder ‘skrift’.

På den måde frigjorde sumerne deres sociale orden fra menneskehjernens begrænsninger …

Da skriften først er opfundet, bliver kultur og religion nedskrevet, fra Illiaden og Odysseen til de islandske sagaer og Bibelen, og på grundlag af kultur og religion opstod arkiver, biblioteker, uddannelsesinstitutioner. Skriften blev en kulturel søjle, måske den største.

Men skriften og den eksterne hukommelse har ulemper. Blandt andet er der en risiko for, at menneskets egen hukommelse forfalder, fordi vi i stort omfang bærer rundt på hver vores egen lille eksterne hukommelse der til enhver tid kan bistå med relevant viden. Problemerne opstår, fordi vores hukommelse hjælper os med at lære og bygge videre på det, vi har lært. Det er fint med en støtte til hukommelsen, så længe den eksterne hukommelse ikke overtager huskearbejdet og gør os glemsomme og orienteringsløse.

Vi kommer vidt omkring, fra hulemaleri og esperanto til globalisering og magi. Ikke alle kapitler er lige tilgængelige eller lige underholdende for den sags skyld, men vi får et godt overblik og lidt viden om andre skriftsprog og forfatterens bud på skriftssprogets fremtid.

Skrift

– fra billeder til bits

Hånden Billedet Hukommelsen Digitaliseringen Globaliseringen Magten

Marie Møller Kristensen

150 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2020

Birte Strandby