Bogen, som enhver politiker bør læse, rummer en række artikler med vægt på blandt andet fiskeri, landbrug, børn. Artiklerne fokuserer dels på vanskelighederne med den gammeldags vækstøkonomi, og ser dels fremad mod de muligheder vi – ifølge forordsforfatter Ejvind Larsen – har for at blive lykkelige med mindre materielt forbrug.

En afgørende faktor for belastning af kloden er befolkningstilvæksten, der jævnligt er ledsaget af skræmmeprognoser. Kapitlet om befolkningstilvæksten tilbageviser i nogen omfang prognoserne, men fastholder at der naturligvis er en direkte sammenhæng mellem antallet af mennesker på jorden og deres velfærd. I den forbindelse er der anbefalinger af Kinas et-barns-politik (kritik af samme findes i Tabte døtre af Xinran), og angivelser af hvordan en nation rent faktisk kan påvirke fødselstallet, herunder med forbedret levestandard, social alderdomssikkerhed, så forældre ikke behøver at få mange børn, billig prævention mv.

I andre kapitler fokuseres på sammenhængen mellem forbrug, billig energi og global ulighed. (En rå verden af Peter Maass omhandler også vilkårene for olieudvinding).

For at komme ud af vækstafhængigheden kræves en ændring i livsstil, en begrænsning af de ’falske forudsætninger’, det vil sige reelle energipriser. Herunder foreslås mulige, transportmæssige bil-deleordninger, leje frem for eje og andre forbrugsnedsættende initiativer, der kan søges styret af reklamebegrænsninger. Logisk set vil større indgreb kræve en koordineret indsats for eksempel via EU-aftaler for at undgå, at det enkelte land rammes hårdt af arbejdsløshed på grund af reduceret produktion. Bekæmpelse af klimaforandringer kan kortvarigt skabe ny vækst, men det står klart, at forbruget ikke på lang sigt kan redde væksten.

Bogen afsluttes med omtale af såvel den sydamerikanske bevægelse vivir bien om at leve mere i harmoni med naturen, Bruntland-rapporten og det risikable ved at bygge velfærd på stadig vækst.

Der er ligeledes en kort omtale af modvækstbevægelser i andre lande (www.degrowth.eu) og i hovedtræk er der både stof til eftertanke, ideer til fortsat modvækst og utallige referencer til anden litteratur.

Modvækst – omstilling til fremtiden

John Holten-Andersen, Toke Haunstrup Christensen, Kristine Cecilie Holten-Andersen, Steffen Foss Hansen

Artikelforfattere er desuden: Kurt Bertelsen Christensen, Safania Eriksen, Maria Gjerding, Helle Heckmann, Jørgen Stig Nørgård, Ole Busck, Petter Næss, Niels Johan Juhl-Nielsen, Peter Nielsen, Inge Røpke, Anders Lundkvist, Jesper Saxgren

280 sider

Forlaget Hovedland

Udgivet: 26.08.2011

Birte Strandby